Vision og mission

En ny benchmark for fysioterapi i Region Nord

Kærnefortællingen om Aalborg Smerte- og Sportsklinik

Aalborg Smerte- og Sportsklinik er den førende vidensinstitution indenfor for undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter fra bevægeapparetet og sætter en ny ”benchmark” for specialiseret fysioterapi i Region Nordjylland.  På klinikken vil du kun møde erfarent, dedikeret og fagligt kompetent personale der brænder for deres fag. Vi søger altid nye udfordringer og ny viden ved aktivt at opsøge læringsfællesskaber med ligesindede sundhedsaktører eller ved kontinuer efter- og videreuddannelse.

Alt hvad vi foretager os er forankret i vores slogan:

Altid foran på viden !

I dagligdagen møder vi dig med nysgerrighed, åbenhed og empati for at høre DIN historie og problem. Vi er særligt bevidste om at ”ingen mennesker er ens” og ”alle har levet forskellige liv – på godt og ondt”. Gennem gensidig problemløsning og samarbejde søger vil altid, at etablere et totaloverblik for din situation og derudfra strukturere et individualiseret behandlingsforløb der indeholder dine personlige mål.

Vi henter viden fra den nyeste evidens, personlig erfaring som behandler og menneske, men samtidig også erfaring fra de mennesker vi møder i behandling. Vi søger altid at blive klogere – på dig og den situation du er i, for at kunne hjælpe dig endnu bedre.

Derfor er vores kommunikation som det første lyttende, åben og direkte, da vores oplevelse er at der ikke er irrelevant viden – kun viden.  Samt den ydmyge accept af, at patienten altid er eksperten der har svarene og vi kun konsulenten med de rette spørgsmål og viden til at nå målene. Vi forsøger med alle vores kommunikationsmidler at gøre mødet med behandleren og oplevelsen af klinikken til en positiv, behagelig og nærværende oplevelse.

Vores vidensbank dækker bredt over medicinske, psykologiske og sociale problemstillinger, men vores særlige spidskompetence er smerter fra bevægeapparatet. Dette betyder at du efter endt behandlingsforløb ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik har klarhed over:

”Hvad du fejler”.

”Hvad du ikke fejler”.

”Hvad du selv kan gøre”.

”Hvordan du kan få hjælp, så du på sigt kan klare dine problemer selvstændigt”.

Du vil altid opleve at få en troværdig, ærlig og kompetent forklaring på dit problem og en professionel og realistisk prognose og målsætning.

Vores absolutte mål som behandler er – ”at gøre dig uafhængig af os som behandler” – ved at hjælpe dig med at opbygge fysisk og psykisk robusthed, således at du fremadrettet selvstændigt kan analysere, kategorisere og håndtere de problemer du måtte møde i livet fremad og dermed indfri dine personlige mål for livet.

Skal vi også hjælpe dig til et liv uden smerter eller et frit liv med smerter ?

Mission

Aalborg smerte- og sportsklinik vil tilbyde fysioterapi på allerhøjeste niveau til kunder der ønsker at modtage kompetent og troværdig rådgivning hver gang.

Vi vil med viden og færdigheder placere os som de førende i branchen og vil ved kontinuerlig efter- og videreuddannelse bibeholde positionen som markedets førende indenfor fysioterapi.

Alt hvad vi foretager os vil afspejles i vores slogan:

Altid foran på viden !

Vision

Visionen for Aalborg smerte- og sportsklinik er at sætte en ny “benchmark” for fysioterapi i regionen.

Klinikken vil etablere sig som den førende vidensinstitution indenfor undersøgelse. diagnostik og behandling af alle  typer af skader fra bevægeapparatet.

Aalborg smerte- og sportsklinik vil blive den klinik, der for alle nye som gamle kunder er associeret med udførelse af sundhedsydelser på absolut topniveau.

En ny benchmark for fysioterapi i Region Nord