The Mulligan Concept

 

The Mulligan konceptet blev udviklet af Brian Mulligan på New Zealand i 1980’erne. Konceptet bygger på den grundlæggende tanke, at der ved skade på kroppen kan forekomme små positionsfejl (“positional faults”) af kroppens led.

 

 

Ved almindelige dagligdagsbevægelser vil disse “positional faults” bevirker at der opstår øget kompression af ledfladerne, der bevirker stivhed af leddet og ultimativt smerte. Smerten vil bevirke et ændret bevægemønster. Jo længere tid disse kompensationsmekanismer har stået på desto mere indgribende bliver det for personens generelle tilstand.

Vi ved, at blot det at have ondt over længere tid vil afsættes som en stressreaktion for kroppen (se afsnit om stress) og dermed forskyde ens tanker, immunologiske og hormonelle system i en negativ retning.

Ved behandling med Mulligan Conceptet kan alle disse mekanismer hurtigt, effektivt og smertefrit reverseres. Tanken er at man ved Mulligan teknikken korrigerer den “positional fault” der har startet hele den negative proces og via denne teknik arbejder sammen med patientens hjerne/nervesystem om at få re-etableret, den for kroppen, normale balance og bevægestrategi.
Ved flere studier har man forsøgt at kortlægge hvilke mekanismer der præsenterer sig ved bevægeapparats udløste smerteproblematikker i kroppen.

Samstemmende har man set at tærsklen for smerte ved mekanisk tryk bliver reduceret, der bliver et ændret bevægemønster, der vil være nedsat muskelkraft i specifikke referencemuskler, der vi være ændringer i det autonome nervesystem (fight & flight).

Inden for de seneste år er der fremkommet entydige resultater der peger på at man ved mekanisk påvirkning af kroppens led (manuel terapi) kan igangsætte flere forskellige neurofysiologiske mekanismer, der ikke kun kan forklares ved mekanisk påvirkning. Flere af disse studier har benyttet Mulligan Conceptet som arbejdsplatform.

Flere andre forskere og klinkere har uafhængigt udarbejdet andre behandlingskoncepter, der indirekte understøtter “The Mulligan Concept”, men ingen har til dato udviklet direkte behandlingsteknikker der hurtigt og smertefrit kan reversere ovennævnte forandringer.

 

 

 

Mulligan i praksis

Mulligan Conceptet bygger på at alt behandling skal være smertefri eftersom det netop er smerten i kombination med “the positional fault”, der er medvirkende til at fastholde patienterne i deres problem. Derfor vil man som patient udelukkende opleve at der anvendes blide teknikker, der har til hensigt at arbejde med kroppen. I praksis beskrives teknikkerne “Mobilisation with movement” (MWM). Netop Movement er afgørende da man med smertefrie teknikker kan reaktivere det korrekte bevægemønster (motoriske strategi) og dermed nedbringe de bevidste/ubevidste “protective reflexes”, der gør at musklerne spænder for meget. Bevægelse har på lignende vis indenfor andre koncepter vist sig afgørende for effekt på smerte og smerteoplevelse.

 

MWM

 

En måde at forestille sig ens smertegivende problem er, at betragte tilstanden som en kombinationslås til ens cykel. Problemet er blot at man har glemt koden og nu ikke kan bevæge sig på normal vis. I samarbejde med Mulligan-terapeuten er opgaven nu at finde frem til den kombination af teknikker, der gør at låsen åbner sig, hvilket derved skaber fuld fri bevægelse.

Træning og Mulligan konceptet

I nogle tilfælde kan der være en muskulær ubalance der vedligeholder og prædisponerer til positionsfejlen i leddet kan forekomme. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at kombinere Mulligan´s mobiliseringsteknikker med træningsøvelser.

Rækkefølgen for behandlingen skal således altid være at først justere leddet med “mobilisations with movement”, der netop facilliterer til at re-etablere det korrekte bevægemønster og så derefter tilføje relevante styrke- og koordinationsøvelser.

Et eksempel fra dagligdagen er at man vil altid starte med at justere frekvensen på sin radio førend man skrue op for volumen – aldrig den omvendte rækkefølge.

fm radio

 

Grundlæggende har Brian Mulligan beskrevet at behandlingseffekten bør evalueres og dokumenteres ud fra følgende akronym – PILL.

Ordet PILL betyder pille på engelsk og skal forstås således at ved indtagelse af en pille bør alt smerte forsvinde og genskabe normal bevægelse.

 

P – Det er essentielt for Mulligan Conceptet, at såvel mobiliseringen og bevægelsen er smertefri eftersom man netop forsøger at normalisere det motoriske mønster for aktiv, smertefri bevægelse og de neurale strategier der ligger til grund herfor.
I – Hvis man har korrigeret den positionsfejl, der angiveligt er årsag til smerterne og det deraf uhensigtsmæssige kompensatoriske bevægelsesmønster, så skal der umiddelbart efter være fuld smertefri bevægelse i alle retninger med mulighed for overpres på leddet.
LL – Ved efterfølgende konsultationer skal man kunne registrere, at de opnåede effekter fra tidligere behandling som minimum er vedligeholdt eller forbedret. Er dette ikke tilfældet kan dette skyldes bl.a. manglende overpres i teknikken eller forkert kropsregion behandlet. f.eks. nakke vs. albue ved “tennis albue”.

I praksis vil dette kræve en åben tankegang for såvel patienten som terapeuten og at denne tankegang ikke lader sig begrænse af konventionelle dominerende teorier inden for ortopædkirurgi, sportsmedicin eller manuel terapi.

Brian Mulligan beskriver det fremragende ved at citere Louis Pasteur:

 

“In the field of discovery chance only favours the prepared mind”.

 

 

Brain and Michael

 

I Danmark er Michael Møller Nielsen den eneste akkrediteret underviser, hvilket kaldes “Mulligan Concept Teacher Association” (MCTA).

Læs mere om konceptet på Mulliganconcept.dk