TENS (Transcutan Elektrisk NerveStimulering)

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

TENS (Transcutan Elektrisk NerveStimulering)

 

TENS er en forkortelse for transcutan elektrisk nervestimulering, hvor man stimulerer nerver i huden. De elektriske nervesignaler virker smertelindrende, idet de blokerer for “smerte-impulsernes” vej til hjernen og samtidig stimulerer hjernen til at frigive smertelindrende stoffer.

TENS inddeler man typisk i enten højfrekvens eller lavfrekvens, da effektmekanismerne er lidt forskellige.

Ved begge former for TENS benytter man kun en lav spænding, hvilket vil sige en oplevelse af en kraftig kildrende fornemmelse i kroppen.

 

Smerte er kroppens advarselssignal

 

Smerte er kroppens advarselssignal ved pludselig sygdom eller skade. Ved langvarig smertetilstand opfylder smerten ikke længere nogen funktion, men kan trods dette være så intens at den forhindrer et normalt liv.

Ved akut skade eller sygdom kan smerten ofte lindres vha. tabletter. Ved langvarig smerte har tabletter ofte dårligere effekt – og en række uønskede bivirkninger.

TENS er et alternativ til tabletter, som i de ca. 50 år det har været brugt ikke vist nogen bivirkninger.

TENS er frem for alt effektiv ved smerter i leder, skelet, muskler, hud, viscerale (organer) eller i nervesystemet, dvs. både nociceptive og neurogene (nervesmerter).

Behandling med TENS har også vist sig give smertelindring og forbedret sårheling ved nedsat perifer cirkulation samt er effektive ved behandling af kvalme.

Det kan måske være nok med TENS som eneste behandling men kan også vare et komplement til anden farmakologisk og/eller fysisk behandling.

 

 

Hvordan virker TENS?

TENS virker ved at man sender en elektrisk strøm gennem huden for at stimulere de nervetråde der er i huden, hvilket frembringer et aktionspotentiale i nerven (signalstrøm). Dette aktionspotentiale løber hele vejen til rygmarven (og hjernen) hvorved at der frisættes transmitterstoffer (signalstoffer), der hæmmer der “smerteførende” nerver.

Når kroppen bliver udsat for et farefuldt stimuli som kan være potentielt skadeligt for kroppen eller en aktuel vævsskade vil de “smerteførende” (nocioceptive) nervebaner blive aktiveret hvilket via analyse og fortolkning i hjernen vil iværksætte en kaskade af responser i kroppen. Vi kender dette ved at man let kan opleve kvalme eller koldsved hvis man skærer sig i fingeren, hvilket er responsen fra det autonome nervesystem. Er det rigtigt slemt kan man opleve en influenza lignende respons i efterperioden (timer). Fra hjernen iværksættes også en “passe på strategi”, således at man ikke slå fingeren ind i noget og re-aktiverer såret – dette vil man kalde en haltestrategi. Rent bevidst (og ubevidst) vil man i efterperiode ligeledes være mere opmærksom ved bruge af knive, altså en læringsstrategi.

Alt dette er naturlige responser ved akutte smerter, men ved længerevarende og kroniske smerter er det uhensigtsmæssigt og hæmmende for ens funktion.

Netop her kan TENS være en hjælp, da TENS vil hæmme disse funktioner.

 

 

 

Fordele ved TENS

  • Virker ikke sløvende.
  • Du kan selv aktivere TENS.
  • Du kan bruge TENS flere gange om dagen.
  • Du kan bevæge dig frit rundt under TENS stimulering.
  • Du kan selv styre intensiteten af TENS-behandlingen.
  • TENS kan bruges sammen med farmakologi.

 

Bivirkninger

Der er ingen umiddelbare bivirkninger ved TENS, dog frarådes TENS ved pacemaker, hjerteledningsproblemer, aktu feber, infektion eller epilepsi.

 

 

Aalborg Smerte- og Sportsklinik har indgået et samarbejde med de bedste på markedet – Cefar – der er ejet af DJO.

Vælg kvalitetsapparatur for en sikker og god stimulering

Læs mere her: https://smerteogsport.dk/cefar-tens-nmes

 

 

TENS er det bivirkningsfrie alternativ til tabletter ved akut eller længerevarende smerte

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM