Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

TENS brugerguide

 

Nedenstående er en erfarings og vidensbaseret brugerguide til patienter ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik.

Kontakt altid klinikken forud for iværksættelse af behandling!

 

Aalborg Smerte- og Sportsklinik benytter kun de bedste produkter på markedet.

 

 

FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

Program: Stimuleringsform: Frekvens: Impulsbredde:
P1 Højfrekvent TENS (Gate Control) 80 Hz 180 µs
P2 Lavfrekvent TENS i impulstog 2 Hz 180 µs
P3 Impulsbreddemoduleret højfrekvent stimulering 80 Hz 70-180 µs
P4 Højfrekvent til følsomme hudområder 80 Hz 60 µs
P5 Blandet frekvensstimulering (HAN-stimulering) 2 Hz/80 Hz 180 µs
P6 Specialbehandling akupunkturpunkter 10 Hz 180 µs
P7 Højfrekvent Flow TENS 80 Hz 70-180 µs
P8 Lavfrekvent endorfin produktions stimulering 5 Hz 180 µs
P9 Højfrekvent TENS (Gate Control) 100 Hz 180 µs
P10 NMES muskelstimulering 50 Hz, 0 i pause 250 µs

 

Placering af elektroder

 1. I det smertefulde område (obs ikke på beskadiget hud/væv).
 2. I område for meddelt smerte (meddelt smerte er den smerte som er forsaget af det primære beskadigede/smertefulde område. F.eks. ser man ofte ischias smerter ved rygproblematikker. Her vil ryggen være det primære udløsende smerteområde og smerterne i benet være den meddelte smerte).
 3. I samme udbdredning som nervebanen – se mere her: https://smerteogsport.dk/wp-content/uploads/2019/09/Nervebaner.png
 4. Tæt på rygsøjlen i samme niveau som nervebanen.
 5. Tæt på rygsøjlen i samme niveau som nervebanen, men på modsatte side.
 6. På modsatte side af kroppen i samme område som smertekilden.

 

Ved placering af elektroderne skal der minimum være 3 cm mellem hver elektrode for at undgå at strømmen kun  ledes i overfladen af huden, hvilket vil opleves som  kraftig prikkende/jagende – men ufarligt.

Der kan maksimalt være 30 cm mellem elektroderne, da apparatet ikke vil kunne genere nok spænding til at bevirke ledning mellem elektroderne og dermed effekt.

Nedenstående viser hvordan strømmen fra elektroderne indvirker på hudens nerver.

 

 

 

 

Valg af frekvens

Højfrekvent TENS inddeles typisk ved 50-120 Hz og lavfrekvent TENS ved alle Hz derunder. Nogle programmer benytter skiftende frekvenser og betegnes “mixed”.

Lavfrekvent TENS har såvel en lokal effekt og en generelt effekt på hele kroppen, da stimulering af muskelkontraktion aktiverer centre i hjernen der smertelindrer kroppen.

Højfrekvent TENS virker primært på specifikke nervebaner i rygmarven og derfor mere lokalt. Dog er der også påvirkning af centre i hjernen, der indvirker på hele kroppen.

 

Behandlingsprogram

Man vælger typisk behandlingsprogram ud fra frekvens og hvilket problem man vil behandle.

Dernæst vil man overveje pulsbredden, hvilket vil sige hvor lang tid (sekunder) vil apparatet levere den ønskede bølgelænge og strømstyrke (intensitet).

Pulsbredden er angivet i μ (millesekunder).

 

Behandlingstid

Behandlingstiden for lavfrekvent TENS er typisk 20-30 min, da man ofte vil opleve en træthedsfornemmelse i muskulaturen ved for lang stimuleringstid.

For højfrekvent TENS vil man typisk have en stimuleringstid på 30-40 min.

Man kan fint stimuler med TENS flere gange om dagen, dog bør man skifte placering af elektroderne jf. ovenstående guide for placering.

 

Ved akutte smerter vil man typisk opleve en hurtig indtræden af smertelindring – dvs. timer, hvor imod man vil kroniske langevarige smerter ofte skal stimulere med TENS over flere dage før man oplever en smertelindring. Erfaringsmæssigt ser vi at patienter efter 2-4 ugers anvendelse af TENS oplever en vedvarende nedgang af smerterne.

Behandlingsintensitet

Ved lavfrekvent TENS vil man søge en strømstyrke der bevirker en let sammentrækning af musklen i området.

Ved højfrekvent TENS vil man søge en strømstyrke der bevirker en kraftig kildrende fornemmelse i huden.

Typisk vil man opleve en adaptation af nervesystemet efter ca. 10 min, hvilket bevirker  at man skal skrue op for intensiteten for at opnå maksimal effekt.

 

Praktiske tips

 • Elektroderne klæber bedst hvis man fugter med vand på klæbesiden og vil herved også have en større ledningsevne.
 • Lad gerne elektroderne sidde på huden efter stimulering, da man herved lettere kan skifte mellem forskellige placeringer. Ved gentagene af- og påtagning af elektroder vil man slide mere på klæbeevnen.
 • Hav gerne flere sæt elektroder påført kroppen, således man kan skifte placering for anvendelse af TENS uden at skulle flytte elektroderne.
 • Højfrekvent stimulering er mest fordelagtig mens man udfører andre aktiviteter, men lavfrekvent kan benyttes mens man hviler.
 • Påføre sportstape på kroppen for at holde ledningerne på plads.
 • Påføre sportstape for at fastholde elektroderne, men kun hvis elektroderne fortsat selv kan klæbem da men ellers vil opleve at strømmen frisættes i tapen og hudens overflade.
 • Rengør huden før brug, da snavs og fedt/tagl vil forøge modstanden i huden og dermed nedsat ledningsevne.
 • Behåret hud kan med fordel barberes for at forøge ledningsevnen.

 

Neuropatiske smerter:

 • Go slow!
 • Lavfrekvent TENS på modsatte side af smerteområde. Måske opstarte med lavere intensitet dvs. lige før muskelsammentrækning.
 • Højfrevent TENS i område for nervebane, men ovenfor (tættere på rygsøjlen) end smerteområde.
 • Højfrevent TENS i området udenfor smertefulde område (optegne smertefulde område med tusch). I nogle tilfælde vil man opleve at området for primærsmerte reduceres, hvilket er et godt tegn.

Nocioceptive smerter (bevægeapparat):

 • HF TENS i smerteområdet.
 • LF TENS i smerteområdet.
 • Mixed TENS i smerteområdet.
 • Alternative områder
  • I nervens forløb før eller efter smertefulde område.

 

Kontraindikationer

 • Pacemaker.
 • ICD (pacemaker).
 • Elektrodeplacering på forsiden af halsen.
 • Elektrodeplacering over maven ved gravide.
 • Ved personer der ikke kan kommunikere.
 • Ved ustabile frakturer.

 

Særlige overvejelser – relative kontraindikationer

 • Ved psykiatriske lidelser.
 • Offer for tortur.
 • Nedsat følesans i huden.
 • Direkte på sår eller ødelagt hud.
 • Elektriske apparater og pumper i kroppen.

 

Bivirkninger (ufarlige)

 • Rødme af huden (ændre på placering af elektroder, program eller stimuleringstid).
 • Allergisk reaktion (ændre på placering af elektroder, program eller stimuleringstid).
 • Forøget smerte (ændre på placering af elektroder, program eller stimuleringstid).
 • Hæmatom (ændre på placering af elektroder, program eller stimuleringstid).
 • Kløe (ændre på placering af elektroder, program eller stimuleringstid).

 

Læs mere her om Cerfar TENS/NMES som er en af de hyppigst solgte kvalitetsapparater.

Læs mere her om teorien bag behandling med TENS.

Læs mere her omkring smerteklinikken ved Aalborg Smerte- og sportsklinik.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM