Specialiseret fysioterapi

I juni 2015 bestod jeg sidste eksamen i specialistuddannelsen indenfor muskuloskeletal fysioterapi og er derfor blevet godkendt klinisk specialist.

Dette betyder at jeg per 1/1-16 har opsagt min aftale med Region Nord om at levere almen fysioterapi. Fremadrettet vil jeg derfor følge takster for specialiseret fysioterapi.

Danske Regioner har desværre ikke indgået samarbejdsaftale med Dansk Selskab for Specialiseret Fysioterapi, hvilket betyder at der ikke ydes tilskud til specialiseret fysioterapi. For dig som patient betyder dette at der ikke længere ydes 40 % tilskud til behandlingshonoraret. Er du medlem af sundhedsforsikringen ”Danmark”  vil du stadig modtage tilskud.

 

 

Hvad er specialiseret fysioterapi?

Specialistuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi er en efteruddannelse, der varer minimum 7½ år og indeholder uddannelse i udvidet klinisk ræsonnering, undersøgelse, diagnostik og behandling. Dertil har jeg videreuddannet mig indenfor smertevidenskab med en masteruddannelse i smertevidenskan og tværfaglig smertehåndtering ved Aalborg Universitet.

Samlet betyder det at du kan forvente en klinisk undersøgelse og behandling på specialistniveau med om nødvendigt en screening af skader/sygdomme indenfor reumatologiske, neurologiske, traumatologiske og medicinske tilstande suppleret med anerkendt smertevidenskab og professionel kommunikation.

 

 

 

 

Specialistuddannelsen er det højst opnåelige uddannelsesniveau i Danmark og er godkendt af den internationale sammenslutning for muskuloskeletal fysioterapi (IFOMT).

Derudover har jeg i 2011 bestået suppleringsuddannelse indenfor idrætsfysioterapi, hvilket er en sidegren til ovennævnte uddannelse. Dette gør at jeg samlet har specialistkompetence indenfor idrætsfysioterapi. Jeg mestrer alle former for ankerkendt behandling og kombinerer dette i forbindelse med behandling.

Dette betyder at du som patient er i trygge hænder når du modtager behandling, træning eller rådgivning ved en klinisk specialist i fysioterapi.

Jeg mestrer derfor alle former for anerkendt terapi såsom manipulations- og mobiliserings-behandling af led, akupunktur, fascielle og andre bløddelsteknikker, tapening og anden korrigerende behandling, samt klinisk træningsvidenskab.

Dertil er jeg ass. underviser i verdensanerkendt behandlingskonceptThe Mulligan Concept”, hvor jeg underviser andre fysioterapeuter. Jeg underviser ligeledes på grunduddannelsen i fysioterapi.

På modstående side er en model der overordnet beskriver hvordan et typisk behandlingsforløb kan se ud. Et behandlingsforløb indeholder i gns. 5-8 behandlinger over 1-3 mdr. afhængig af diagnose.

 

 

 

 

Hvad koster specialiseret fysioterapi ?

Jeg vægter altid at have god tid til første konsultation og sætter derfor altidmindst 60 min. af til samtale, undersøgelse og diagnostik. Første konsultation koster 529 kr.

Efterfølgende behandlinger vil være mellem 30-45 min. afhængig af behov og koster 299 kr.

 

 

Hvorfor vælge specialiseret fysioterapi ?

 

  • Hurtig smertelindring.

 

  • Klar besked om hvad du fejler og ikke fejler.

 

  • Smertefri behandling og trygge hænder.

 

  • Din sikkerhed for kompetent rådgivning og behandling.

 

 

Hvor meget koster din sundhed og velbefindenhed ?