Smertespecialisten

Aut. fysioterapeut, B.PT, Exam. sportfys, Dip MT, Msc.Med. – PainMgt.
Godkendt specialist i muskuloskeletal og sportsfysioterapi.

Michael Møller Nielsen

Specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

Michael Møller Nielsen er en af de mest veluddannede fysioterapeuter i Danmark og er specialist i muskuloskeletal & idræts-fysioterapi, hvilket kun få andre terapeuter i Danmark har opnået.

Til dagligt arbejder Michael med udvidet undersøgelse, diagnosticering og behandling af komplicerede skader i bevægeapparatet.

Michael benyttes ofte som behandler for mange andre sundhedspersoner og fungerer ligeledes som “second opinion” terapeut for forsikringsselskaber og andre behandlere i regionen.

Læs deres anmeldelser her.

Dobbelt specialist

Godkendt specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

Behandlernes foretrukne behandler!

Udover det primære arbejde i på klinikken fungerer Michael som assisterende underviser i The Mulligan Concept Danmark og er i den forbindelse i gang med efteruddannelse med henblik på at blive akkrediteret til Mulligan Concept Teacher Association (MCTA).

Desuden underviser Michael på grunduddannelsen for fysioterapi og er hyppig foredragsholder i efter-uddannelsesregi for fysioterapeuter, tandlæger og andre behandlere.

Michael har gennemført en internationalt godkendt uddannelse i smertevidenskab og klinisk smertehåndtering – Clinical pain managment” (MscMed – PainMgt).

Dertil har Michael opnået international afkreditering i flere manuelle behandlingskoncepter – se nedenstående for oversigt over kursusaktivitet.