Smertespecialist og fysioterapeut

Aut. fysioterapeut, Michael Møller Nielsen, B.PT, Msc.Med – PainMgt.

Specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

  • Godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi (Spec. MPT).
  • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering (MscMed – PainMgt).
  • Diplom muskuloskeletal fysioterapeut (Dip.MT).
  • Eksamineret idrætsfysioterapeut (Exam.Idræt).
  • Certificeret Mulligan practitioner (CMP).
  • Ass. underviser i “The Mulligan Concept Denmark”.
  • Underviser på fysioterapeutuddannelsen.
  • High Power Laser specialist og national underviser i laserterapi.
  • Hovedpine- og kæbeledsspecialist.
  • Bækken- og rygspecialist.

 

Michael Møller Nielsen er en af de mest veluddannede fysioterapeuter i Danmark og er specialist i muskuloskeletal & idræts-fysioterapi, hvilket kun 25 andre terapeuter i Danmark har opnået.

Til dagligt arbejder Michael med udvidet undersøgelse, diagnosticering og behandling af komplicerede skader i bevægeapparatet. Michael benyttes ofte som behandler for mange andre sundhedspersoner og fungerer ligeledes som “second opinion” terapeut for forsikringsselskaber og andre behandlere i regionen. 

 

Behandlernes foretrukne behandler!

 

Udover det primære arbejde i på klinikken fungerer Michael som assisterende underviser i The Mulligan Concept Danmark og er i den forbindelse i gang med efteruddannelse med henblik på at blive akkrediteret til Mulligan Concept Teacher Association (MCTA). Desuden underviser Michael på grunduddannelsen for fysioterapi og er hyppig foredragsholder i efter-uddannelsesregi for fysioterapeuter, tandlæger og andre behandlere.

Michael har gennemført en internationalt godkendt uddannelse i smertevidenskab og klinisk smertehåndtering – “Clinical pain managment” (MscMed – PainMgt).

 

 

 

Dertil har Michael opnået international afkreditering i flere manuelle behandlingskoncepter – se nedenstående for oversigt over kursusaktivitet.

 

Som behandler

I forbindelse med behandling er det en prioritet at folk føler sig velkommen og lyttet til. Dette søger jeg at opnå ved at møde folk på en afslappet facon, da der hverken i mødet eller samtalen skal forkomme noget hieraki.

Humor og godt humører en fast bestandel af min hverdag, hvilket er en bevidst overvejelse set i forhold til at man i sundhedsvæsnet typisk arbejder med personer, der på en eller anden måde er kommet til skade eller oplever sig sårbare, rent fysisk eller psykisk. Flere studier har dokumenteret at latter/humor frisætter forskellige stoffer i hjernen- serotonin, dopamin og endorfiner – der virker decideret smertestillende eller som anti-depressiva.

Filosoffen I. Kant har beskrevet det således:

 

“Som modvægt mod livets fortrædeligheder skænkede Gud mennesket tre gaver: Håbet, søvnen og latteren”.

 

Udviklingspskylog, ph.d Martin Führ, der er en af landets førende humorforskere, beskriver at humor er et vigtigt kommunikationsredskab i mange sammenhæng og at humor er noget alle mennesker benytter sig af. Typisk indrages humor når der er nogle emner der er vanskelige at tale om – man vælger grinet fremfor gråden. Humor er ligeledes beskrevet som sindets ekkolod.

Filosoffen Engelbrecht har udtrykt at:

 

“Et behandlingsforløb uden humor risikerer at blive et forløb, hvor kommunikationen forfalder til bagateller”.

 

Mennesket

Født 1978 i Gistrup. Bio-fys-mat student fra Hasseris Gynmasium. Indtrådt i Hæren og fungeret som sergent indtil 2000. Har arbejdet i industrien, restaurationsbranchen og uddannelses- og fritidssektoren. 

Dyrket fodbold på semipro-niveau indtil 2007, hvor en træls skade stoppede karrieren.

Bosiddende i Nøvling syd for Aalborg med højtelskede hustru og 2 børn. Dertil bruger jeg min fritid som fodboldtræner og formand for den lokale fodboldklub. Personligt er mine fritidsinteresser trailløb, MTB, fodbold og styrketræning. Jeg elsker at færdes i naturen og nyde livet med familie og venner.

 

 

 

 

Uddannelse

Udannet som fysioterapeut i Aalborg 2005 med “vist nok årets bedste landsgennemsnit”. Umiddelbart efter afsluttet uddannelse startede jeg som selvstændig erhvervsdrivende i klinikfællesskab ved Randers Fysioterapi ,sidenhen ved Nørresundby Torv og Aalborg Fysioterapi. I juni 2017 valgte jeg at tage springet og opstarte egen specialistklinik – Aalborg Smerte- og Sportsklinik

Sideløbende med klinikarbejdet var jeg i perioden 2005-2009 engageret som forsøgsleder i samarbejde mellem Aalborg Universitet afdeling for Sensory-Motor Interaction og Ortopædkirurgien region Nord. Forsøgene omhandlede effekten af manuel terapi til slidgigt i knæled set ud fra et neurofysiologisk perspektiv. I den forbindelse har jeg deltaget i Ph.d-level smertefysiologikurser og været indbudt som foredragsholder ved national kongress for forskning i fysioterapi 2005. Modtager af prisopgave ved “Bevægeapparatets årti 2006”. Artikel omhandlende emnet er publiceret i internationalt anerkendt tidsskrift “Manual Therapy“ årgang 2009. 

I 2018 gennemførte jeg  en master uddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering  (“clinical pain managment) ved Aalborg Universitet afdeling for Sensory-Motor Interaction og har derfor som en af de eneste i Danmark specialistviden og -kompetencer indenfor det muskuloskeletale arbejdsfelt.  

 

 

Master thesis omhandlede “The effect of manual therapy on range of movement and quality of movement in healthy subjects and patients with neck pain or headache” og har medvirket til udviklingen af teknologi der kan forbedre undersøgelse og diagnostik af patienter med nakkesmerter- og hovedpine.

 

 

 

Har i 2015 fået tildelt titlen Diplom muskuloskeletal fysioterapeut, som er den højeste opnåelige titel indenfor manuel terapi i Danmark. Der er kun 100 der gennem tiden har bestået eksamen og heraf der ca. 45 der stadig er aktive i praksis. Uddannelsen indeholder dybdegående viden om anatomi og funktion af kroppens led. Typiske skadesmekanismer. Smerte-og patofysiologi, diverse smertesyndromer og sygdomslære inden for neurologiske, medicinske og reumatologiske arbejdsfelt. Klinisk diagnosticering og præcisering af årsags- og vedligeholdende faktorer for skadesproblematikken. Klinisk supervision og udannelse ved specialister indenfor faget. Hertil omfattende litteraturstudie og opgaveskrivning. Uddannelsen varer 7 år og indeholder over 300 timers praktik under supervision. I forbindelse med opgaveskrivning er der opnået specialviden vedr. behandling af hovedpine.

 

 

Blandt de første 10 i Danmark der har gennemført efteruddannelse og eksamen inden for Mulligan konceptet , der er en videreudvikling af den klassiske manuelle terapi. Mulligan konceptet er pt. en af de hastigst voksende grene indenfor muskuloskeletal fysioterapi både mht. uddannelse og forskning. Er i 2010 godkendt som assisterende underviser – The Mulligan Concept – Danmark.

 

 

Er en af de eneste fysioterapeut i Aalborg og omegn, der har afsluttet efteruddannelse indenfor sportsfysioterapi – examineret idrætsfysioterapeut. Denne uddannelse supplerer diplom uddannelse i muskuloskeletal fysioterapi, hvor man blot har fokus på “high load og high speed” atleten. I relation til sportsfysioterapi så er jeg løbende tilknyttet forskellige sportsklubber som konsulent. Jeg arbejder med atleter på såvel verdensklasse niveau og amatørniveau.

 

 

Gennemført hele uddannelsen indenfor Mekanisk diagnostik og terapi, hvilket er verdensanerkendt koncept til behandling af alle muskuleskeletale lidelser og særligt rygproblematikker. 

 

 

Jeg har gennemført hvad der svarer til over 50% af  osteopati-uddannelsen  og kombinerer denne viden med ny anerkendt viden indenfor smertefysiologi. Osteopati er historisk set oprindelsespunktet for alle manuelle behandlingskoncepter, såsom kiropraktik, muskuloskeletal fysioterapi, myofasciel terapi, cranio-sacral og muskelenergi. Osteoptati er et behandlings-koncepts der betrager hele kroppen som en enhed, hvilket gør at behandlingen typisk indkluderer hele  kroppen mhp. at genoprette den biomekaniske og neurofysiologiske balance.

 

Jeg har kompetencer indenfor flere forskellige akupunktursystemer og har gennemført uddannelse i akupunktur til lidelser i bevægeapparatet i lægefagligt regi. her benyttes et mix mellem “traditionel chinese medicin” (TCM = akupunktur) og medicinsk akupunktur. Der behandles udfra anerkendt viden om smertefysiologi og sygdomslære baseret på medicinske diagnoser. Disciplinen bygger på forskningsresultater og “best practice”. Som supplement til ovenstående er kursus i acunova og intra-muskulær stimulering (IMS) gennemført, samt et enkelt modul i posturologi.

 

 

Diverse kurser i træningskoncepter, såsom Medicinsk træningsterapi, motion på recept, funktionel træning og grundlæggende idræts- og træningsfysiologi. Motion på recept er anvendt træningsfysiolog målrettet på livsstilssygdomme jf. forskningsmateriale udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Diverse kurser og workshops omhandlende sygdomme og skader i centralnervesystemet, såsom parkinson, dissemineret sclerose og blodprop i hjerne (apopleksia cerebri).

Derudover deltagelse i faglige workshops og diverse kurser generelt.

 

Vil du læse mit komplette CV – så kig her !