Smertespecialisten

Aut. fysioterapeut, B.PT, Exam. sportfys, Dip MT, Msc.Med. – PainMgt.
Godkendt specialist i muskuloskeletal og sportsfysioterapi.
Akkrediteret underviser i The Mulligan Concept Danmark.

Michael Møller Nielsen

Specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

Michael Møller Nielsen er en af de mest veluddannede fysioterapeuter i Danmark og er specialist i muskuloskeletal & idræts-fysioterapi, hvilket kun få andre terapeuter i Danmark har opnået.
Dertil er Michael udpeget som en af de 50 undervisere på verdensplan der har ret til at undervise i The Mulligan Concept.

Til dagligt arbejder Michael med udvidet undersøgelse, diagnosticering og behandling af komplicerede skader i bevægeapparatet.

Michael benyttes ofte som behandler for mange andre sundhedspersoner og fungerer ligeledes som “second opinion” terapeut for forsikringsselskaber og andre behandlere i regionen.

Michael er stiferen og udvikleren bag en AalborgModellen til behandling af patienter med længerevarende smerter – læs mere her https://smerteogsport.dk/aalborg-modellen

Eller her: https://www.youtube.com/watch?v=RKNvY7j-Hjg&t=22s

Michael er ansvarlig for udviklingen af klinikkens faglige platform og har i gennem sit virke som underviser været ansvarlig for, såvel dele af grunduddannelsen og efteruddannelsen af klinikkens behandlere.

Alle behandler er “head hunted” til klinikken grundet deres høje faglige niveau, passion for faget og kontinuerlige faglige udvikling.

Læs patienternes anmeldelser af Michael og kollegerne her.

Dobbelt specialist

Godkendt specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

Godkendt underviser i The Mulligan Concept

Kun 50 undervisere på verdensplan!

MULLIGAN™ Concept Teachers Association (MCTA) blev etableret i 1995 for at formidle og undervise ekspertise inden for MULLIGAN™  behandlingskonceptet. Dets primære mål er at formidle den intellektuelle arv fra Brian Mulligan (MULLIGAN™ ) internationalt.

Dette opnås ved at gennemføre postgraduate kurser for klinikere, deltage i konferencer, give information til offentligheden og støtte forskning i konceptet.

MCTA fremmer konceptet for at sikre, at klinikere og potentielle patienter er opmærksomme på MULLIGAN™ behandlingsmuligheder.

MCTA sigter mod at give klinikere efteruddannelse af høj kvalitet, så de kompetent kan yde MULLIGAN™-behandling, når det er indiceret.

Det er en international gruppe på 50 instruktører, der er akkrediteret til at undervise i MULLIGAN™-konceptet.

Aalborg Modellen

Helhedsorienteret behandling af kroniske smerter !

Nyt og enestående behandlingskoncept til behandling af smerter fra bevægeappatet !

Michael er ophavsmanden bag klinikkens enestående og effektive behandlingskoncept og sikrer dets løbende opdatering med implementering af nyeste viden.

Behandlingskonceptet er baseret på kendt viden indenfor neuroanatomi og -fysiologi, smertevidenskab, farmakologi, psykologi, sociologi, træningslære og diverse manuelle og kommunikative behandlingskoncepter.

Michael har igennem sin passion for faget opdaget en ny og unik måde at anskue og behandle smerte fra bevægeapparatet. Derfor vil du som patient opleve en helt anden behandlingstilgang end det man normalt vil møde ved almen fysioterapi, osteopati, kiropraktik mv.

Alle behandlerne ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik er oplært i behandlingssystemet og derfor vil du altid møde samme kvalitet !

Behandlernes foretrukne behandler!

Udover det primære arbejde i på klinikken fungerer Michael som de underviser i The Mulligan Concept Danmark og er akkrediteret til Mulligan Concept Teacher Association (MCTA).

Desuden underviser Michael på grunduddannelsen for fysioterapi og er hyppig foredragsholder i efter-uddannelsesregi for fysioterapeuter, tandlæger og andre behandlere.

Michael har gennemført en internationalt godkendt uddannelse i smertevidenskab og klinisk smertehåndtering – Clinical pain managment” (MscMed – PainMgt).

Dertil har Michael opnået international afkreditering i flere manuelle behandlingskoncepter – se nedenstående for oversigt over kursusaktivitet.