Smertespecialisten

Aut. fysioterapeut, B.PT, Exam. sportfys, Dip MT, Msc.Med. – PainMgt.
Godkendt specialist i muskuloskeletal og sportsfysioterapi.

Michael Møller Nielsen

Specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

Michael Møller Nielsen er en af de mest veluddannede fysioterapeuter i Danmark og er specialist i muskuloskeletal & idræts-fysioterapi, hvilket kun få andre terapeuter i Danmark har opnået.

Til dagligt arbejder Michael med udvidet undersøgelse, diagnosticering og behandling af komplicerede skader i bevægeapparatet.

Michael benyttes ofte som behandler for mange andre sundhedspersoner og fungerer ligeledes som “second opinion” terapeut for forsikringsselskaber og andre behandlere i regionen.

Michael er stiferen og udvikleren bag en ny model til behandling af patienter med længerevarende smerter – læs mere her https://smerteogsport.dk/aalborg-modellen elle

Eller her: https://www.youtube.com/watch?v=RKNvY7j-Hjg&t=22s

Læs patienternes anmeldelser her.

Dobbelt specialist

Godkendt specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

Nyt og enestående behandlingskoncept til behandling af smerter fra bevægeappatet !

Michael er ophavsmanden bag klinikkens enestående og effektive behandlingskoncept og sikrer dets løbende opdatering med implementering af nyeste viden.

Behandlingskonceptet er baseret på kendt viden indenfor neuroanatomi og -fysiologi, smertevidenskab, farmakologi, psykologi, sociologi, træningslære og diverse manuelle og kommunikative behandlingskoncepter.

Michael har igennem sin passion for faget opdaget en ny og unik måde at anskue og behandle smerte fra bevægeapparatet. Derfor vil du som patient opleve en helt anden behandlingstilgang end det man normalt vil møde ved almen fysioterapi, osteopati, kiropraktik mv.

Alle behandlerne ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik er oplært i behandlingssystemet og derfor vil du altid møde samme kvalitet !

Behandlernes foretrukne behandler!

Udover det primære arbejde i på klinikken fungerer Michael som assisterende underviser i The Mulligan Concept Danmark og er i den forbindelse i gang med efteruddannelse med henblik på at blive akkrediteret til Mulligan Concept Teacher Association (MCTA).

Desuden underviser Michael på grunduddannelsen for fysioterapi og er hyppig foredragsholder i efter-uddannelsesregi for fysioterapeuter, tandlæger og andre behandlere.

Michael har gennemført en internationalt godkendt uddannelse i smertevidenskab og klinisk smertehåndtering – Clinical pain managment” (MscMed – PainMgt).

Dertil har Michael opnået international afkreditering i flere manuelle behandlingskoncepter – se nedenstående for oversigt over kursusaktivitet.