SMART genoptræning

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

SMART genoptræning

Indenfor den fysioterapeutisk verden benyttes ofte en overordnet model for at sikre kvalitet i genoptræningen – SMART genoptræning.

 • Specifik
  • Ved at få foretaget en kompetent muskuloskeletal udredning ved fysioterapeut sikrer man at træningsplanlægningen er målrettet.
 • Målbar
  • Typisk vil man ved træningens begyndelse og afslutning benytte et anerkendt måleredskab, således evalueringen af træningseffekten gøres målbar.
 • Accepteret/anerkendt
  • En fysioterapeut med specialviden vil kunne inddrage anerkendte træningsprotokoller fra videnskabelige studier og egen erfaring. Samt tilrettelægge træningsprogrammet efter ovenstående principper.
 • Realistisk
  • En fysioterapeut med specialviden vil kunne inddrage viden fra træningsstudier og vejlede om hvor hurtigt det kan forventes at det pågældende væv vil reagere på træning.
 • Tidsbegrænset
  • En fysioterapeut med specialviden vil kunne inddrage anerkendte træningsprotokoller fra videnskabelige studier og egen erfaring og på den måde foretage prognostisk vurdering af situationen set i forhold til initiale målsætning.

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM