Ondt i ryggen? Effektiv behandling af rygsmerter

Aalborg smerteklinik har et team af specialister klar til at afhjælpe dine rygsmerter i dag. Med udgangspunkt i dine smerter tilbyder vi et skræddersyet behandlings- og genoptræningsforløb.

Behandling af rygsmerter i Aalborg

Rygsmerter giver begrænsninger og kan forværres

Rygsmerter er ofte forbundet med store begrænsninger i hverdagen og vil typisk over tid medføre at smerterne også forplanter sig andre steder såsom Bækken- og balderegionen.

Uden behandling af de underliggende faktorer kan lændesmerterne blive “kroniske” og medføre betydelige begrænsninger i såvel arbejds- og fritidslivet.

Hvordan opstår rygsmerter?

Som alle andre smerteformer kan lændesmerter opstå grundet mange forskellige interaktioner i livet. Typisk inddeler vi disse i biomekaniske, psykologiske og kontekstuelle (sociale faktorer).

Alle personer har formenligt oplevet at have “fysiske smerter” eller markant ændre smertetærskel efter at have været til en begravelse eller anden psykologisk emotionel udløsende begivenhed.

Dette er konsekvensen af, at vores emotionelle centre i hjernen indvirker på vores “perception” af kroppens signaler og dermed påvirker vores “smertesystem”.

Kærlighed og sorg er to modsatrettede processer, der hurtigt kan ændre vores tilstand i kroppen og dermed vores “smertefølsomhed”.

Kontekstuelle rygsmerter

De kontekstuelle faktorer kan ligeledes indvirke positivt eller negativt på vores nervesystem, hvilket vi kender fra situationer, hvor vi føler os sikre eller usikre.

Står vi på kanten af en skrænt og er bange for at falde ned eller er vi fanget i en skummel baggyde i en bydel med meget vold, så vil det helt naturligt påvirke vores opfattelse af situationen og dermed smertesystemet.

Biomekaniske rygsmerter

Indenfor det biomekanisme felt kan lændesmerter kan være forsaget af flere ting og vil typisk kunne inddeles i to overordnede grupper:

  1. Vævsskade med overbelastning eller overrivning (traume).
  2. Refererede smerter.

Vævsskader er smertetilstande, hvor der er en direkte udløsende vævspåvirkning i albuen og dermed en aktiv proces der ”irriterer” nervesystemet.

Refererede smerter er faktorer der relaterer sig til nervesystemet og dermed vil der typisk ikke være en aktiv skade i vævet, hvor smerterne opleves, men i stedet i det område hvor nerven udspringer fra.

En anden vigtigt smertekilde kan være gigtlidelser, der vil præsentere med karakteristisk smerteprofil med varme, rødme, hævelse, funktionsbegrænsninger og naturligvis smerter.

Ofte er beskrivelsen at der er påfaldende morgenstivhed og smerter der tager længere end 30 min om at bedres og at gigtmedicin lindrer smerterne. I nogle tilfælde er der ligeledes historik med gigtlidelser i familien.

Den specifikke udredning og diagnosticering af gigten varetages af en speciallæge i reumatologi, men selve behandlingen af bevægeapparatsgenerne foretages af fysioterapeut.

Du kan læse mere om smertesystemet her.

De hyppigste årsager til rygsmerter

  1. Traumatiske skader.
  2. Overbelastning.

Traumatisk udløste rygskader

Er forsaget af at man har påført for stor kraft til kroppen og typisk med for stor hastighed.

Alt væv i kroppen har en grænse for hvor meget styrke det kan modsvare og belastet vævet med større kræfter vil vævet blive rykket i stykker, hvilket medfører en umiddelbar smerte, hævelse, blødning og i nogle tilfælde rødme.

Denne proces kaldes inflammation og er kroppens måde at iværksætte oprydnings- og genopbygningsarbejdet – altså en helt naturlig og vigtig proces.

Vi kender alle til disse hændelse ved f.eks. en person der lander forkert efter et hovedstød og vrider rundt på anklen, hvorved der udløses en kraft der enten brækker ankelknoglen eller rykker et ledbånd over.

Overbelastningsskader

Er helt overordnet forsaget af “too much -too soon – for too long” og med for lidt tid til restitution.

Derfor vil der være en liste med forskellige diagnoser der beskriver disse vævsreaktioner, men det er vigtigt at understrege at der i mange tilfælde er flere andre problemstillinger i bevægeapparatet der kan prædisponere til disse overbelastningsskader.

Derfor er det vigtigt at behandleren samtidig med at behandle vævet finder årsagen til problemet, hvilket typisk kan være “eksterne faktorer” såsom ergonomi/teknik eller korrekt dosering af belastningen/træningen.

I andre tilfælde er det “interne faktorer” der bevirker uhensigtmæssige kompensationsmønstre og dermed øget belastning til vævet.

En specialist i muskuloskeletal fysioterapi er uddannet i specifik udredning af disse faktorer og kan derfor målrette behandlingen til såvel de symptomgivende og udløsende faktorer.

Årsager til rygsmerter og behandling heraf

De typiske ryg overbelastningsskader er

  • Akut hold i ryggen – læs mere her.
  • Musklersmerter – læs mere her.

Banebrydende behandling af rygsmerter – Vælg specialiseret fysioterapi!

Ved Aalborg Smerte- og Sportsklinik har vi udviklet et ny og banebrydende måde at anskue lænderygssmerter (og andre skader) og de udløsende og vedligeholdende faktorer der indvirker på smerteprocessen.

Vores force er vores viden omkring mennesket, kroppen, sindet og de tanker og følelser der er forbundet med at have smerter og være begrænset i sin hverdag og liv.

Har du brug for en “second opinion” af din situation og er kørt fast i det etablerede behandlersystem, så tag kontakt til os for at høre om vi kan hjælpe dig til et liv uden smerter.

Få hjælp af specialisterne.

Vi mestrer alle former for behandling og kan tilbyde dig et skræddersyet behandlings- og genoptræningstilbud.

Kontakt klinikken og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine smerter.

kontakt@smerteogsport.dk

Specialiceret fysioterapi til behandling af rygsmerter