Rasmus Sprogøe Dons

Aut. fysioterapeut, B.PT, Cert. MDT, Dip MT, Msc.Med. – PainMgt.
Godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi.

Speciale indenfor muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.

 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering (MscMed – PainMgt).
 • Diplom muskuloskeletal fysioterapeut (Dip.MT).
 • Cert. Mekanisk Diagnostik og terapi (Mckenzie – Cert. MDT)
 • The Mulligan Concept behandler.
 • Idrætsfysioterapi kursusrække.
 • Cert. Aalborg modellen.
 • Muskuloskeletal ultralydsscanning. 
 • Cert. laserterapeut.
 • Underviser fysioterapeuter i Screening af alvorlig sygdom (Røde Flag).
  Underviser fysioterapeuter i Screening af psykosociale faktorer (Gule flag).
 • Tidligere censor på fysioterapeutuddannelsen.
 • Sidder Gigtforeningens faglige Advisory Board.
 • Konsulent for TopDanmark
 • Hovedpinespecialist
 • Bækken– og rygspecialist.
 • Skulderspecialist.
christoffer lund fysioterapeut

Rasmus Dons er uddannet fysioterapeut i 2014 og har sidenhen efteruddannet sig uden stop og i raketfart indenfor muskuloskeletal fysioterapi, hvor Rasmus i 2020 opnåede højeste kompetenceniveau nemlig: Diplom i muskuloskeltal fysioterapeut, og så endda med højeste karakter.

Efter Diplom i muskuloskeltal fysioterapeut tog Rasmus en internationalt godkendt uddannelse i smertevidenskab og klinisk smertehåndtering – Clinical pain managment” (MscMed – PainMgt). masteruddannelse på Aalborg Universitet i Smertevidenskab.

En uddannelse som diplom i muskuloskeletal fysioterapeut er det højeste niveau af uddannelse indenfor skader i bevægeapparatet med hensyn til undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i “bevægeapparatet”. Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter.

Derudover lærer en muskuloskeletal fysioterapeut om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet. Uddannelsen er anerkendt af foreningen Danske Fysioterapeuter, og er ligeledes internationalt anerkendt (IFOMT).

Kombinationen af Rasmus’ erfaring, kompetencer og efteruddannelse krediterede ham titlen som Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, som er fysioterapifagets største speciale og det højeste niveau i klinisk praksis, man kan opnå.

Dertil har Rasmus gennemført hele uddannelsen indenfor  The Mulligan Concept.

Rasmus er udpeget som formand for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (Mckenzie) og har gennemført hele uddannelsen og er Certificeret MDT.

Rasmus underviser i den forbindelse andre fysioterapeuter i screening af alvorlig sygdom og hvordan man vurderer om patientens situation er påvirket af psykosociale og kontekstuelle forhold.

Dertil har Rasmus de seneste år været konsulent og specialist for flere forsikringsselskaber i forbindelse med fejlslået genoptræning eller second-opinion konsultationer.