Velkommen som patient hos Aalborg Smerte- og Sportsklinik. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Firmaoplysninger

Aalborg Smerte- og Sportsklinik v. Michael Møller Nielsen

Gugvej 146B, 1. sal

9210 Aalborg SØ

Kontakt@smerteogsport.dk

Cookie politik

Websitet anvender cookies til at forbedre brugeroplevelsen, webanalyse og markedsføring. Din adfærd registreres anonymt hos tredjepart som fx Google Analytics, således websiden fungerer bedre og vi får en bedre placering i søgefeltet ved søgning på nettet.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved tidsbestilling eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger oplyst ved tidsbestilling og lign. bruges udelukkende til at gennemføre den funktion eller service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Henvende rettes til kontakt@smerteogsport.dk

Hvilke oplysninger behandler vi på klinikken?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].