2021

 • Medlem af advisoryboard ved spin-off virksomhed- REDO – fra Aalborg Universitet.

2020

 • Godkendt specialist i sportsfysioterapi, hvilket kun 25 andre i Danmark har opnået.
 • Førstehjælpskursus i basal hjerte-lungeredning v. speciallæge i anæstesiologi Jakob Stegger. I alt 4 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • Webinar – Prof. Louie Puentedura – Pain Science – Hands on or hands off? – I alt 2 timer.Assisterende underviser – upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Assisterende underviser – lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Webinar – pain science – hands on or hands off with Emilio “Louie” Puentedura, PhD, DPT, OCS, FAAOMPT. I alt 1 time.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • San Diego Pain Summit webinar conference – i alt 10 timer.
 • Online webinar – bootcamp med David O´Sullivan -i alt 6 timer.
 • Online webinar med Julian Kiverstein og Mick Thacker om “predicative brain models and pain” – i alt 3 timer.
 • Assisterende underviser – upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Informationsaften den danske kvalitetsmodel (DDKM) – “National Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. I alt 4 timer.

2019

 • Med-eksaminator eksamen i The Mulligan Concept 2019. I alt 3 dage.
 • Assisterende underviser – exam prep kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA. I alt 3 dage.
 • Online course – The neck, cranium and thorax v. Diane Lee, specialist in musculoskeletal physiotherapy. 2 timer.
 • Foredragsholder/workshop omhandlende bækkensmerter og moderne smertevidenskab ved patientforeningen Bækkensmerter.dk. I alt 8 timer.
 • Kursus “The cranium, neck and upper thorax” v.Diane Lee, specialist in musculoskeletal physiotherapy. I alt 24 timer.
 • ‘Webinar kursus –  The Role of the Thorax in Pelvic Girdle Pain & Dysfunction v. Diane Lee, specialist in musculoskeletal physiotherapy.
 • TENS treatment – an evidence informed approach v. Helene Halstrom, Ms Specialist i smerte og smertebehandling. I alt 16 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 16 timer.
 • Underviser MWM Hjørring Sygehus terapeutgruppen. I alt 4 timer.
 • Reconciling Biomechanics with pain science v. Greg Lehman, BKIN, BSC, DC, MSCPT. I alt  16 timer.
 • Assisterende underviser – upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • GLAiD ryg kursus v. Inge Ris, PhD. Per Kjær, PhD, Jan Hartvigsen, professor og Alice Kongsted, professor. I alt 16 timer. Cert GLA:D-ryg instruktør.
 • Assisterende underviser – Lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Kursus om utilsigtede hændelser (UTH) i praksis, generel sikkerhed, journalføring og rapportering af UTH v. Region Nord – i alt 4 timer.

2018

 • Godkendt som specialist i muskuloskeletal fysioterapi, hvilket kun 25 andre i Danmark har opnået.
 • Smerte og Fysioterapi (SMOF) symposium – “The impact of what we tell patients” v. Luana Colloca, PhD, Tonny Elmose Andersen, PhD, Henrik Bjarke Vægter, PhD. I alt 8 timer.
 • RAH advanced level  v. David Bonde, fysioterapeut. I alt 16 timer.
 • Masterclass – manipulative techniques upper body v. Laurie Hartman, proff. osteopathy. I alt 16 timer.
 • Masterclass – manipulative techniques lower body v. Laurie Hartman, proff. osteopathy. I alt 16 timer.
 • Be Activated v. Douglas Heel, specialist in musculoskeletal physiotherapy. I alt 16 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • Foredragsholder ved AaB boldklub – “forstå dine smerter” – artrose i hofte- og knæled. I alt 2 timer.
 • Be Activated v. Kristoffer Bjerke, idrætsfysioterapuet. I alt 8 timer.
 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertehåndtering (master in clinical pain management) – MscMed Pain.Mgt.
 • Master thesis, modul 8 – The effect of manual therapy on range of movement and quality of movement in healthy subjects and patients with neck pain or headache. Karakter 10.
 • Konsensusmøde omhandlende “sportshjernerystelsen” v. Dorte Nielsen, Dr. idrætsfysioterapi, i alt 3 timer.
 • Foredragsholder kæbeledssmerter og bruxisme Nibe Tandlæge Klinik. I alt 4 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • Assisterende underviser – upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Assisterende underviser – Lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Master uddannelse, modul 7 – smertevidenskab og behandlingspraksis, projektmodul. Karakter 10.
 • Kursus i Instrument assisted soft tissue mobilization iin relation to sports injuries v. Dr. Corrie Myburgh AlfaCare. I alt 6 timer.

2017

 • Master uddannelse, modul 7 – smertevidenskab og behandlingspraksis + eksamen. Karakter 10.
 • Master uddannelse, modul 6 – kvantificering af smerter + eksamen.
 • Temaaften om modstand mod arbejdsmarkeds pres for selvrealisering og evnen til at stå fast på egne livsværdier v. Svend Brinkmann, professor i psykologi AAU. I alt 2 timer.
 • Temadag med fokus på nakkesmerter og piskesmæld med Deborah Falla, PhD, professor i fysioterapi Birmingham University og Michelle Sterling, Ph.D, professor i fysioterapi Melbourne University. I alt 2½ time.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • Foredragsholder om kæbeledssmerter og bruxisme for Region Nords privat praktiserende fysioterapeuter.
 • Assisterende underviser – intro kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Assisterende underviser – Lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Master uddannelse – “clinical pain management” – modul 5 + eksamen.
 • Forskningrapport –  Præoperative kliniske smertekarakteristika som prædiktorer for kroniske smerter efter total knæalloplastik – karakter 12.
 • Underviser DJO – Anvendelsen af High Power Laser i en moderne muskuloskeletal fysioterapi praksis, Århus. I alt 6 timer.
 • Kursus – ” integrated manual therapy for the upper cervical spine v. Dr. Toby Hall. I alt 16 timer.
 • Styregruppeleder af the 4 . international The Mulligan Concept conference i KBH. med internationale foredragsholdere såsom: Brian Mulligan, Laurent Pitance, Dr. Toby Hall, Morten Høgh, Thomas Mitchel & Andrew V.Cuff, Jim Millard, Josef Andersen, Wayne Hing, Sue Ried, Bill Vicenzino, Gaetano Milazzo,  Brian Folk, Ronny Risnes, Hani Alkhawajah & Ali Alshami, 
 • Deltagelse i Dansk Selskab For Muskuloskeletal fysioterapi 50 års jubilæumskonference med internationale foredragsholdere såsom; Tamar Pincus, Jan Hartvigsen, Per Kjær, Roger Kerry, Deborah Falla, Kjartan Vibe Fersum, Tim Beames, Henrik Bjarke Vægter, Susan Greenhalgh, Inge Ris Hansen, Lars-Henrik Larsen, Stefan Wittrup Christensen, Tina Juul Nielsen. I alt 16 timer.
 • Foredrag om kæbeledssmerter og bruxisme for Skoletandplejen i Aalborg Kommune.
 • Underviser DJO – Anvendelsen af High Power Laser i en moderne muskuloskeletal fysioterapi praksis, Århus. I alt 6 timer.
 • Master uddannelse – “clinical pain managment” – modul 4 + eksamen.
 • Assisterende underviser – intro kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Assisterende underviser – Lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.

2016

 • Master uddannelse – “clinical pain managment” – modul 3 + eksamen.
 • Master uddannelse – “clinical pain managment” – modul 2 + eksamen.
 • Master uddannelse – “clinical pain managment” – modul 1 + eksamen.
 • Underviser DJO – Anvendelsen af High Power Laser i en moderne muskuloskeletal fysioterapi praksis, Ringkøbing Fysioterapi. I alt 6 timer.
 • Underviser DJO – Anvendelsen af High Power Laser i en moderne muskuloskeletal fysioterapi praksis, Horsens Fysioterapi. I alt 6 timer.
 • Assisterende underviser – intro kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Assisterende underviser – Upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Laser workshop DJO Global v. Antonio Castelluzzo, Dr physic and head science director Metronic Medial. I alt 16 timer.
 • Assisterende underviser – Advanced kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Workshop omhandlende Shockwave-, laser- og neuromuskulær-elstimuleringsterapi v. Jan Vilding, fysioterapeut – DJO faglig specialist.
 • Assisterende underviser – Upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Symposium om national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning v. Thorvaldur Skuli Palsson Specialist i muskuloskeletal fysioterapi (Mphty, PhD).
 • Reciprok antagonist hæmning / Primal Reflex release therapy v. David Bonde, fysioterapeut. I alt 8 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • Underviser for tandlæge gruppe i Aalborg vedr, hovedpine og tempora-mandibulære lidelser (TMD) – i alt 8 timer.
 • Diagnostik og klassifikation a.m. Laslett/Petersen v. Tom Petersen, P.hd, Spec. fysioterapi. I alt 16 timer.
 • Stress på arbejdspladsen v. Winnie Rasmussen, cand psyk. I alt 4 timer.
 • Assisterende underviser – Upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Assisterende underviser – lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Assisterende underviser – intro kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA

2015

 • Symposium Dansk Selskab for Smerte i Fysioterapi. Tema omhandlende nakkesmerter v. Helge Kasch, Dr med. Ph.d, Henrik B Vægter, Ph.d. Tonny E. Andersen Ass. professor, Ph.d. Bjarne R-R. Ph.d I alt 8 timer.
 • Vidensbaseret undersøgelse af løbere med primært fokus på kenematisk analyse v. Lars-Henrik Larsen, MSc. Phd. I alt 18 lektioner sv.t. 1,5 ECTS.
 • Kursus i udvidet diagnostik og behandling af tendinopati v. Jill Cook, M. sportfysioterapeut og professor og Ebonie Rio, M. sportsphysiotherapy, Ph.d. I alt. 16 timer.
 • Foredragsholder om bruxisme, kæbeledssmerter og hovedpine v. Nordjysk Tandlæge Selskab i samarbejde med Peter Svensson, professor i Odontologi. I alt 8 timer.
 • Diplom eksamen i muskuloskeletal fysioterapi v. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF), som er fuldgyldigt medlem af IFOMT (International Federation of Orthopaedic Manual/Manipulative Therapists) som er en suborganisation under WCPT (World Confederation for Physical Therapy). IFOMT repræsenterer medlemslande med selskaber, som fuldt lever op til og akkrediterer uddannelseskravene i muskuloskeletal fysioterapi. Dip MF. eksamen er højeste uddannelsesniveau indenfor manuel terapi i DK.
 • Klinisk supervision ved klinisk ekspert i muskuloskeltal fysioterapi Jesper Holm. I alt 6 timer
 • Kursus i differentialdiagnostik i Neurologi v. Line Linde Larsen, Speciallæge i neurologi. I alt 8 timer sv.t. 1 ECTS.
 • Klinisk supervision ved Klinisk ekspert i muskuloskeltal fysioterapi Kristoffer D Dalsgård og Zerrin Sirek. I alt 24 timer sv.t. 2 ECTS point.
 • Klinisk supervision ved specialist i muskuloskeletal fysioterapi Inge Ris. I alt 12 timer.
 • Klinisk supervision ved klinisk ekspert i muskuloskeletal fysioterapi Martin B. Josefsen. I alt 8 timer.
 • Klinisk supervision ved klinisk ekspert i muskuloskeltal fysioterapi Jesper Holm. I alt 6 timer.
 • Klinisk supervision ved klinisk ekspert i muskuloskeltal fysioterapi Zerrin Sirek. I alt 2 timer.
 • Klinisk supervision ved klinisk ekspert i muskuloskeltal fysioterapi Eva Bäcker. I alt 2 timer.
 • Klinisk supervision ved specialist i muskuloskeltal fysioterapi Flemming Enoch. I alt 2 timer.
 • Avanceret Mobilisering og manipulation del 3B v. Darryl Hebert DO Osteopath, M. PT manipulative. Dansk Selskab for muskuloskeletal fysioterapi. I alt 24 timer.
 • Workshop i intraoral diagnostik, med særligt fokus på slimhinder, okklusions- og artikulationsforstyrrelser, tab af støttezoner, odontologisk skinnebehandling og kæbeledsproblemer v. tandlægerne Gitte Møller Andersen, Bo Bentsen, Ph.d. I alt 6 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • Workshop omkring løbestilens indflydelse på prædispositionen af skade i bevægeapparatet v. Lars-Henrik Larsen. I alt 4 timer.
 • Assisterende underviser – Upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Symposium omhandlende patello-femorale knæsmerter v. Michael Skovdal Rathlef, Ph.d. Speciallæge Søren Kaalund, Cristian Barton, Ph.d. Mark Matthews, Ph.d., Bill Vicenzino, professor. I alt 4 timer.
 • Workshop i intraoral dental undersøgelse ved tandlæge Gitte Andersen og Bo Bentsen. I alt 8 timer.
 • Oplægsholder ved CMP-dag omhandlende integration af motorisk kontrol og rehabilitering i The Mulligan Concept. I alt 8 timer.

2014

 • Kursus i Golf fysioterapi v. Team Danmark golf-landsholdsfys Jacob Nees og Martin Lauridsen. I alt 10 timer.
 • Kursus i Dynamisk Stabilitet til lumbal columna v. Lotte Telvig, Dip.MT, Exam idræt, Dansk Selskab for Musculoskeletal Fysioterapi. I alt 21 timer
 • Avanceret Mobilisering og manipulation del 3A v. Darryl Hebert M. PT manipulative. Dansk Selskab for muskuloskeletal fysioterapi. I alt 24 timer.
 • Assisterende underviser – Upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IAST) v. Bispebjerg Akupunktur. I alt 16 timer.
 • The Shoulder – Theory and practice v. Jeremy S. Lewis, Master manipulative physiotherapy, Ph.D. I alt 18 timer.
 • Underviser UCN – The Mulligan Concept i alt 8 timer.
 • The art in manual therapy v. Brian Mulligan, master manupulative physiotherapy, founder of “The Mulligan Concept” and president of the MCTA group. I alt 8 timer.
 • Assisterende underviser – Lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Internation Association for the Study of Pain (IASP) research symposium – Whiplash: a model for development of chronic pain? v. Troels S. Jensen, Jürgen Sandkühler, Catherine Bushnell, Deborah Falla, Thomas Graven-Nielsen, Michele Sterling, Alice Kongsted, Steven Linton, Dennis Turk, Samuel Mclean, David Cassidy m.fl.I alt 3 dage.
 • Acceptance and Commitment Therapy “den kognitive tilgang til patienten” v. Speciallæge, ACT-terapeut Merete Yde Dissing Hecksher. I alt 16 timer.
 • Assisterende underviser – intro + upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Kursus i Kinesis Myofasciel Integration (KMI) til skulder og nakke v. Linda Thorborg official KMI instructor Denmark. i alt 16 timer
 • Underviser på University College Nordjylland i forbindelse med valgfaget cervical columna. I alt 4 timer.

2013

 • PhD-course – Translational neurobioloy of the pain system XVIII. Invited national and international speakers. I alt 16 timer. ECTS 1.
 • Kursus i Kinesis Myofasciel Integration (KMI) til pelvis v. Linda Thorborg official KMI instructor Denmark. i alt 16 timer
 • Certificeret Udvidet lænderygterapeut v. Niels Bo De Voss Andersen, Spec. fys. og Jens Erik Jørgensen, spec. muskuloskeletal fysioterapi. I alt 28 timer.
 • Certificeret GLAiD instruktør (Godt Liv med Artrose i Danmark) v. Ewa Roos, PhD, professor og head of research unit in musculoskeletal function og  Søren Thorgaard Skou PhD. I alt 16 timer.
 • “Workshop om styreredskaber i holdtræning” v. Ballerup *Fysioterapi. I alt 5 timer.
 • Assisterende underviser – Workshop on “Treatment of sacroiliac & pelvis utilizing the Mulligan Concept with Mark Oliver, Master Applied science, Grad. Dip Manip Therapy (Curtin), Dip manip Therapy (NZMTA), Dip Physio, Master Teacher Association Mulligan Concept. I alt 16 timer.
 • Trin for trin v. Inge Riis. Spec. muskuloskeltal fys, PhD, master i rehabilitering. I alt 8 timer.
 • Assisterende underviser – Advanced course in Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Seminar – “A classification based cognitive functional approach to managing disabling back pain med proff. Peter O´Sullivan, M.PT manipulative & sports physiotherapy. I alt 16 timer.
 • Formthotics kursus vedr. specialtilretning af indlægssåler v. Kristian Seest, fysioterapeut og produktspecialist Formthotics DK. I alt 8 timer.
 • Smertesymposium “moving on with pain” – Fysioterapi – fra forskning til klinisk praksis v. SMOF. Speakers prof. Kathleen Sluka, Prof. Lars Arendt-Nielsen, MSc. Tim Beames m.fl. I alt 8 timer.
 • Underviser på University College Nordjylland i forbindelse med valgfaget cervical columna. I alt 2×4 timer.
 • Assisterende underviser – intro + upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA

 2012 

 • Assisterende underviser – lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA
 • Online webinarium med Brian Mulligan, FNZSP (HON), Dip. MT, President and founder of the Mulligan Concept Teacher Association (MCTA) and Kevin Wilk, DPT, Associate Clinical Director for Champion Sports Medicine, published over 155 journal articles, over 98 book chapters, lectured at over 685 professional scientific meetings and is reviewer of 7 journals. I alt 16 timer.
 • Dynamisk stabilitet – cervical columna v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi – Flemming Enoch, specialist i muskuloskeltal og idrætsfysioterapi og Lotte Telvig, Dip. MT. I alt 14 timer.
 • Underviser på University College Nordjylland i forbindelse med valgfaget cervical columna. I alt 2×4 timer.
 • Underviser på University College Nordjylland i forbindelse med valgfaget neurodynamic. I alt 5 timer.
 • Workshop on “Treatment of sacroiliac & pelvis utilizing the Mulligan Concept with Mark Oliver, Master Applied science, Grad. Dip Manip Therapy (Curtin), Dip manip Therapy (NZMTA), Dip Physio, Master Teacher Association Mulligan Concept. I alt 16 timer.
 • Workshop on “Treatment of temporamandibular disorders utilizing the Mulligan Concept ved Mark Oliver, Master Applied science, Grad. Dip Manip Therapy (Curtin), Dip manip Therapy (NZMTA), Dip Physio, Master Teacher Association Mulligan Concept. I alt 16 timer.
 • Temadag omhandlende behandling af ortopædkirurgiske skulderpatienter ved Dansk selskab for skulder og albue kirurgi. I alt 8 timer.
 • Workshop lumbopelvic motor control – an integrated approach to clinical assesment and treatment of motor control dysfunction in low back pain and pelvic pain med Paul Hodges, PhD, MedDr, DSc, BPhty (Hons), FACP Professor & NHMRC Senior Principal Researcher Fellow. I alt 10 timer.
 • Timelærer på University College Nordjylland (UCN) – fysioterapi uddannelsen.
 • Assisterende underviser – upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.

2011

 • Eksamineret idrætsfysioterapeut v. Fagforum for Idrætsfysioterapi.
 • Underviser på University College Nordjylland i forbindelse med valgfaget cervical columna. I alt 10 timer.
 • Idrætsfysioterapi i relation til fod/-ankelområdet v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 18 timer. 1,5 ECTS.
 • Idrætsfysioterapi i relation til tapeningsteknikker v. Fagforum for Idrætsfysioterapi. I alt 9 lektioner. 0,75 ECTS.
 • Kursus i mekanisk diagnostik og terapi (Mckenzie) del C lumbal columna an extremities v. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi Danmark. I alt 32  timer.
 • Temadag om nye kliniske retningslinjer for behandling af parkinson v. Danske Fysioterapeuter, Praksisfonden. I alt 6 timer.
 • kursus i skulderskader v. Peter Rheinlænder. Spec. fys. I alt 16 timer.
 • Kursus i førstehjælp i relation til idrætsfysioterapi v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 9 lektioner. ECTS 0,75.
 • MWM in relation to sports rehabilitation, chronic pain and clinical reasonning v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA. og John Verner, Specialist i muskuloskeltal og idrætsfysioterapi. I alt 8 timer.
 • Dynamisk stabilitet – intro v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi – Flemming Enoch, specialist i muskuloskeltal og idrætsfysioterapi. I alt 14 timer.
 • Dynamisk stabilitet – skulder v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi – Flemming Enoch, specialist i muskuloskeltal og idrætsfysioterapi. I alt 14 timer
 • Symposium omhandlende skader i knæ – mere træning, mindre kniv v. Sundhedsvidenskabelige fakultet Syddanske Universitet – Ewa Roos, professor. I alt 10 timer.

 2010

 • Advanced assesment and treatment of sacroiliac & pelvis utilizing the Mulligan Concept v. Mark Oliver, Master of applied Science, Grad Dip Manip. therapy (Australia) and Dip Manip Therapy (New Zealand), Dip. physio. I alt 16 timer.
 • The art in manual therapy v. Brian Mulligan, FNZSP (HON), Dip. MT, President and founder of the Mulligan Concept Teacher Association (MCTA). I alt 8 timer.
 • Rehabilitering af ortopædkirurgiske skulderlidelser. Temaaften Region Nord. I alt 4 timer.
 • Kliniske retningslinjer for undersøgelse og behanding af skader i nakken. Temaaften Region Nord. I alt 4 timer.
 • Assisterende underviser The Mulligan Concept – Denmark.
 • Certified Mulligan Practitioner (CMP) v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA og Morgan Andersson, M.PT manipulative therapy, CMP, MCTA.
 • Prep. eksamen kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Refresher kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Advanced kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Kursus i akutte knæledsskader v. Peter Rheinlænder. Spec. fys. I alt 16 timer.
 • Kursus i lyskenskader v. Peter Rheinlænder. Spec. fys. I alt 16 timer.
 • Idrætsfysioterapi i relation til albue/håndområdet v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 18 timer. 1,5 ECTS
 • Idrætsfysioterapi i relation til skulderområdet v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 18 timer. 1,5 ECTS.
 • Kvalitet i træningen til den apoplektiske pateint. Temadag Region Nord. I alt 8 timer.
 • Kursus i mekanisk diagnostik og terapi (Mckenzie) del B lumbal columna v. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi Danmark. I alt 32   timer.

2009

 • Eksamineret manuel terapeut – Examineret Manuel Terapeut v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi.
 • Kursus i cervicogen hovedpine (assesment and managment of cervicogenic headache v. Gwendolon Jull, Ph.d. Grad Dip. ManTher. FMACP. I alt 22 timer.
 • Kursus i differential diagnostik i medicinske sygdomme og røde flag v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi. I alt 16 timer.
 • Kursus i mekanisk diagnostik og terapi (Mckenzie) del A lumbal columna v. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi Danmark. I alt 32 timer.
 • Upper quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Lower quarter kursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Introduktionskursus i Mulligan´s ”mobilisations with movement” v. Josef Andersen, M.PT manipulative & sports, UNISA. CMP. MCTA.
 • Klinisk supervision i muskuloskeletal fysioterapi v. Hans Kromand Knudsen Spec. fys. I alt 4 timer.

2008

 • Muskuloskeletal Fysioterapi 2C. v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi. I alt 45 timer.
 • Muskuloskeletal Fysioterapi 2A. v. Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi. I alt 45 timer.
 • Kursus i Muscle-Energy-Technique del 1-2 v. Speciallæge Torben Halberg. I alt 14 timer.
 • Kursus i Muscle-Energy-Technique del 3-4 v. Speciallæge Torben Halberg. I alt 14 timer.
 • Idrætsfysioterapi i relation til hofte-lyskeområdet v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 18 timer.
 • Idrætsfysioterapi i relation til knæområdet v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 18 timer.
 • Introduktionskursus Idrætsfysioterapi v. Fagforum for idrætsfysioterapi. I alt 24 timer.
 • Kursus i fod, ankel og løbestil v. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. I alt16 timer.
 • Posturologi v. Speciallæge Villy Lade. I alt 8 timer.
 • Neurobiology of the nervous system modul I-II. Ph.d. course SMI.

2007

 • Muskuloskeletal Fysioterapi 2B. Ved Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi. I alt 45 timer.
 • Kursus i håndtering og behandling af Whiplash patienter v. Johnny Andersen. I alt 10 timer.
 • Heldagssymposium nakke/skuldersmerter v. Nordjysk Rygforum. I alt 8 timer.
 • Research Symposium – ”fundementals of musculoskeletal pain” v. International Association of Study of Pain (IASP-pain.org). I alt 24 timer.
 • Diagnostik og behandling af skulderpatienter v. Lisbeth Rejsenhus. I alt 16 timer.

2006

 • Muskuloskeletal Fysioterapi 1A. Ved Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi. I alt 45 timer.
 • Muskuloskeletal Fysioterapi 1B. Ved Danske Fysioterapeuters Forening for Muskuloskeletal Fysioterapi. I alt 45 timer.
 • Basisuddannelse i bevægeapparatets akupunktur v. Dansk Selskab for Medicinsk Akupunktur. I alt 32 timer.
 • Kursus i bevægeapparatets akupunktur del 1 v. Speciallæge, ph.d. Jesper Norup Nielsen. I alt 16 timer.
 • Medicinsk Træningsterapi v. Tom Arild Torsten. I alt 18 timer.

2005

 • Kursus i mobilisation med impuls (manipulation) v. Speciallæge Torben Halberg. I alt 21 timer.
 • Akupunktur 2000 v. John Boel. I alt 18 timer.
 • Kursus i diagnostik og manipulation af lumbalcolumna v. Correction Academy. I alt 18 timer.
 • Praksiscertifikat v. Danske Fysioterapeuter – praksissektoren. I alt 28 timer.
 • Motion på recept v. Nordjyllands Amt. – I alt 18 timer.
 • Foredragsholde Danske Fysioterapeuters Fagfestival omhandlende neurofysiologiske  mekanismer ved manuel terapi.
 • Deltagelse i Danske Fysioterapeuters Fagfestival – foredragsholder vedr. neurofysiologiske  mekanismer ved manuel terapi. I alt 3 dage.
 • Aut. fysioterapeut v. University college Nord. I alt 3½ år.

 2003

 • Deltagelse i Danske Fysioterapeuters Fagfestival. I alt 3 dage.
 • Temadag om reumatologiske lidelser i ryg/bækken v. overlæge Jens Elmgren m.fl. I alt 10 timer.
 • Temadag om skulderskader v. Torben Blenstrup, fys. I alt 10 timer.
 • Temadag om lyskeskader v. Kristian Thorborg spec. fys. I alt 10 timer.
 • Temadag om musklernes funktion ved smerter i lænderyggen v. Per Kjær fys Spec. I alt 8 timer.
 • Temadag om behandling og træning af patienter med Dis. Sclerose. I alt 8 timer.
 • Temadag om laserterapi v. Powerlaser Aps. I alt 4 timer.
 • Temadag om dynamisk stabilitet for lænderyggen v. Anne-Mette Thøgersen, Dip MT. I alt 37 timer.
 • Temadag om cervical col. v. Hans Kromand Knudsen, fys. Spec. I alt 37 timer.
 • Temadag om idrætsfysioterapi v. Leif Zebitz, fys. I alt 37 timer.
 • Temadag om neuropædagogik og movement science v. Dorthe Drachmann, fys. I alt 37 timer.

1999

 • Uddannelse til Sergent v. Hærens Logistikskole. I alt 2 år.
 • Instruktør i førstehjælp ved forsvarets værnepligtshold 1. FSKMP.
 • Kursus i ledelse og uddannelseslære v. Hærens Logistikskole. I alt 3 mdr.

1998

 • Mat-fys-bio student v. Hasseris Gymnasium. I alt 3 år.