Hvad er osteopati?

Osteopati er medicinsk videnskab og uddannelsen til osteopat er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi. Osteopatien er et effektivt og sikkert diagnose- og behandlingssystem, som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling for, at kroppen kan fungere optimalt. En osteopat betragter mennesket som en helhed, og undersøger samt behandler kroppen som et sammenhængende organ, hvor alle strukturer kan påvirke hinanden.

Osteopaten benytter sin teoretiske baggrundsviden for, at finde frem til årsagen til problemet og behandle denne. Osteopaten vil derfor sætte sig grundigt ind i sygdoms-eller skadeshistorien og udføre relevante undersøgelser. Derved identificerer osteopaten ofte dysfunktioner mellem led, muskler, bindevævet, nervesystemet og kredsløbet. Hvis der er blokeringer i form af låsninger, restriktioner eller spændinger nogle steder i kroppen, vil dette kunne påvirke vores kredsløb, nervesystem samt vores muskel-skeletsystem. Ofte vil vores patienter opleve, at årsagen til deres smerter eller symptom ikke er der, hvor smerten eller symptomet opleves!

Hvordan virker det ?

 

Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelsesudslag og -kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv.

Behandlingen hjælper til en forbedring af kredsløbet og drænagen i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen (ved at forbedre nærings- og ilttilførelsen til vævet og fjerne stofskifteprodukter/affaldsstoffer).

Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Dette sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning.

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.

Historie og filosofi

 

Osteopater har behandlet patienter i over 120 år. Den første skole for osteopati blev åbnet i 1892 af Dr. Andrew T. Still. Dr. Still var praktiserende læge og var utilfreds med de daværende behandlingsmetoder. Da han var ude af stand til at redde sine børn fra meningitis med den daværende medicin, udviklede dr. Still sit eget behandlingssystem baseret på kroppens struktur og funktion samt kroppens naturlige helbredelsesevne.

Osteopati er i udlandet i stigende grad en del af det traditionelle behandlingssystem. I USA studeres osteopati som en del af medicinstudiet og i Europa er osteopater statsautoriserede i Frankrig, England, Finland, Malta, Schweiz og Island. Der arbejdes fortløbende med et fælles europæisk projekt blandt de respektive nationale osteopatforeninger, med hvilket formålet er at få osteopati autoriseret i resten af de europæiske lande. Osteopati er desuden anerkendt og udbredt i Australien og New Zealand.

I Europa kan man blive uddannet til osteopat både på et deltids- og et fuldtidsstudie. Deltidsstudiet kan kun påbegyndes, hvis man i forvejen er læge, fysioterapeut eller kiropraktor. I nogle lande kan en færdiguddannet osteopat ydermere få BSc. (Hons) eller en master degree i osteopati. Osteopati er en selvstændig uddannelse og profession og skal altså ikke ses som en overbygning på et andet fag. Fælles med førnævnte uddannelser er den grundlæggende viden om kroppens anatomi, etc., men filosofien og tilgangen til kroppen og strukturerne er anderledes og unik. I år 2000 startede den første skole for osteopati i Danmark, og der er sidenhen årligt blevet færdiguddannet osteopater i Danmark, således at faget i dag er noget mere udbredt i landet end hvad det tidligere har været.

Filosofien

Hos en osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

1) Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
2) Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
3) Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, organer mm. – arbejder og påvirker hinanden.

På den måde undgår osteopaten at udføre traditionel symptombehandling.

Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte allerede efter et kort behandlingsforløb.

Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive patienten omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.

Læs også om muscle energy techniques (MET).

Læs også om manipulationsbehandling.