Den optokinetiske refleks

Test og træning

Hvad er den optokinetiske refleks?

Den optokinetiske refleks (OKR), også kendt som den optokinetiske respons eller optokinetisk nystagmus (OKN), er en automatisk øjenbevægelse, der hjælper med at stabilisere synsindtryk. Formålet med OKR er at forhindre, at billeder bliver slørede på nethinden, når vi bevæger hovedet eller navigerer i vores omgivelser. Dette opnås ved, at øjnene bevæger sig refleksivt i samme retning som billedet, hvilket minimerer bevægelsen af synsindtrykket på øjet. OKR udløses bedst af langsom, roterende bevægelse og arbejder sammen med andre reflekser, som også hjælper med at stabilisere billeder.

Hvordan udløses den optokinetiske refleks?

OKR udløses typisk ved at præsentere et visuelt bevægeligt felt for en person. En optokinetisk tromle er et almindeligt redskab til dette formål. Tromlen indeholder som regel sinusformede eller firkantede striber, der bevæger sig hen over personens synsfelt for at fremkalde kraftige optokinetiske øjenbevægelser. Næsten enhver bevægelig tekstur kan dog fremkalde OKR hos pattedyr. Uden for laboratorier udløses OKR stærkt af naturlige bevægelser, for eksempel når man kigger ud af et bilvindue i bevægelse.

Øjenbevægelsesmønstre

Når man ser på konstant, ensrettet bevægelse, består OKR af et stereotypisk “savtands”-mønster, som repræsenterer to typer øjenbevægelser. Under langsom nystagmus følger øjnene jævnt retningen af stimulansen. Selvom langsom nystagmus ligner glidende øjenbevægelser (smooth pursuit), er det ikke det samme; flere arter, der ikke udviser glidende øjenbevægelser, har alligevel langsom nystagmus under OKR. Hurtig nystagmus er den anden øjenbevægelse i OKR. Den består af en hurtig, tilbagegående saccade i den modsatte retning af den langsomme nystagmus (altså modsat stimulusbevægelsen). Formålet med den hurtige nystagmus er at holde øjet centreret i øjenhulen, mens formålet med den langsomme nystagmus er at stabilisere det bevægende synsindtryk på nethinden.

Hvilke symptomer har man ved forstyrrelser af den optokinetiske refleks?

Forstyrrelser af den optokinetiske refleks kan medføre symptomer som sløret syn, svimmelhed og problemer med at fokusere på bevægende objekter. Personer kan også opleve kvalme eller desorientering, især i situationer hvor omgivelserne bevæger sig hurtigt, som for eksempel i en kørende bil eller på en rutsjebane.

Hvordan træner man den optokinetiske refleks?

Træning af den optokinetiske refleks kan hjælpe med at forbedre stabiliseringen af synsindtryk. Dette kan gøres ved hjælp af øvelser, der involverer visuel bevægelse, som for eksempel at følge bevægelige objekter med øjnene. En optokinetisk tromle kan også anvendes i kliniske omgivelser for at træne refleksen ved at præsentere langsomme, roterende mønstre for øjnene. Regelmæssig træning kan hjælpe med at reducere symptomer og forbedre synsstabilisering, især hos personer med nedsat funktion af den optokinetiske refleks.