Hvad er en Muskuloskeletal Fysioterapeut (manuel terapeut)?

En muskuloskeletal fysioterapeut er en fysioterapeut, som har gennemgået 7½ års efteruddannelse i undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i “bevægeapparatet”. Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter. Derudover lærer en muskuloskeletal fysioterapeut om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet. Uddannelsen er anerkendt af foreningen Danske Fysioterapeuter, og er ligeledes internationalt anerkendt (IFOMT).

MT logo

 

 

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF)

DSMF er en sammenslutning af fysioterapeuter med speciel interesse og uddannelse inden for undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt. (I daglig tale kaldes disse manuelle terapeuter). Knap 100 har gennemført og bestået et uddannelsesforløb i muskuloskeletal fysioterapi og under 20 har opnået titlen DipMT. Efter endt grunduddannelse på 3½ år tager det minimum 7½ år at uddanne sig til Muskuloskeletal Fysioterapeut (DipMT). Dette diplom i muskuloskeltal fysioterapi svarer til den udlandske “master degree i manipulative physiotherapy”.​

 

 

 

Hvad kan en muskuloskeletal fysioterapeut gøre for mig?

Har du akutte ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut finde frem til, hvilket område problemet sidder i. Han/hun kan behandle leddet og løsne det med bestemte håndgreb. Ligeledes kan de omkringliggende muskler behandles, og du får en grundig instruktion i øvelser, du selv kan gøre. Dels for hurtigere at blive rask og dels for at forebygge at problemet kommer igen.

​Har du langvarige ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge hvordan din ryg, led, muskler og nerver fungerer i sammenhæng med den måde, du håndterer smerte på. Ud fra dette lægges en plan, som kan bestå i behandling af ryggens led med bestemte håndgreb, anvisning af øvelser og planlægning af et længerevarende genoptræningsforløb.

​Har du skulder- eller armsmerter, f. eks. tennisalbue kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge din arm og din nakke. Ud fra undersøgelsen diagnosticeres, om generne stammer fra nakken eller om skaden eller overbelastningen sidder i armen. Behandlingen rettes mod nakken eller armen med bestemte håndgreb, som sigter på at forbedrer leddenes og musklernes funktion. Du får en grundig information om øvelser, som hjælper til at gøre dig hurtigere rask og undgå tilbagefald.

​Har du hofte-, knæ eller fodsmerter, kan den muskuloskeletale fysioterapeut ligeledes undersøge og diagnosticere om fejlfunktionen sidder i eller omkring leddet. Og om der er tale om smerter, som stammer fra ryggen. Behandlingen rettes mod leddet og dets omgivelser og kan bestå i bestemte håndgreb, som normaliserer funktionen i leddet og musklerne omkring. Også her vil behandlingen følges op med instruktion i øvelser, som fremmer funktionen og forebygger tilbagefald.

 

 

skelet muskel fascia

Hvordan foregår en behandling hos en muskuloskeletal fysioterapeut?

Det første besøg hos en muskuloskeletal fysioterapeut består i et udførligt interview og en grundig undersøgelse. Undersøgelsen rettes ikke kun mod det område, hvor du har ondt, men også mod andre områder, som kan have sammenhæng med dine smerter. På baggrund af undersøgelsen opstilles der en behandlingsplan sammen med dig. Typisk vil man som patient opleve at man efter endt undersøgelse har en mere tilbundsgående forståelse af hvorfor man har ondt og hvad man kan gøre for at afhjælpe generne.

 

IFOMT logo