Mindfulness

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

Hvad er Mindfulness ?

Mindfulness har rødder tilbage til yoga og meditative traditioner og har i mere end 2500 år er været benyttet af buddhismen som et middel til at reducere psykologisk betinget lidelse og fremme udviklingen af positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse.

Mindfulness handler ikke om religion, men mere grundlæggende træning af almene menneskelige kapaciteter der ligesom andre basale færdigheder (sproglige, musikalske, matematiske etc.) kan trænes og udvikles over tid.

mindfulness

Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem. Det er samtidig en åben, venlig og tålmodig indstilling, som står i skarp kontrast til den måde, hvorpå opmærksomhed og kognition normalt fungerer.

Sædvanligvis giver indhold i bevidstheden anledning til automatiske processer, hvor oplevelser analyseres, bedømmes, evalueres og kategoriseres.

Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem.

Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der i modsætning til fysisk træning kan udvikles og forbedres livslangt.

I mindfulness træner du den ultimative frihed: nemlig at slippe fri af sindets tyranni. Det betyder at vi mærker fx frustration eller vrede, men at vi er i stand til at slippe den igen uden at skulle reagere på den; at vi kan opleve stærk længsel uden at blive slave af den. Det betyder at du ikke lader dig føre rundt af dine spontane tanker og følelser uden rorpind.

Derimod er Mindfulness som at være herre i eget hus, hvor du er i stand til bevidst at styre dine tanker og følelser. Hvordan du vil forholde dig til livet. Til mennesker du møder, situationer du står i, problemer og udfordringer. Når du bevidst træner dit sind bliver du bedre i stand til at vælge hvordan du vil opleve det der sker i dig og omkring dig. Hvordan du vælger at reagere på det.

Når du er i en mindfuld tilstand har du:

  • et roligt sind
  • en bedre dømmekraft
  • kontrol over dine tanker, reaktioner, og handlinger
  • og en accept af virkeligheden som den er

Det giver dig også større impulskontrol. At du formår at tænke dig om en ekstra gang inden du følger en lyst til noget.

Mindfulness meditation kan foregå aktivt eller passivt. Ved den passive form bliver man styret af en anden person der verbalt guider dig gennem meditationsseancen. Dette kan være seancer som kropsscanninger eller andre guidede sessioner.

Den aktive mindfulness har mere karakter af terapi og kræver mere af en selv, men er også mere virkningsfuld, da man herved aktivt lærer at styre = give slip på ens tanker og dermed optræne evnen til at være tilstede.

Respirationen er motoreren for mindfulness !

Pranayama respiration er at holde for det ene næsebor og trække vejret så dybt som muligt gennem det andet. Skift så næsebor og pust langsomt og helt ud af det modsatte. Gør det den anden vej næste gang. Du vil sikkert opleve en følelse af afslapning. Både i kroppen men også en følelse af at være afslappet i sindet og på vej mod en meditativ tilstand. Netop derfor er det en god øvelse inden en meditation.

Almindelig dyb respiration sker via at man trækker vejret dybt og roligt gennem næsen og udånder gennem munden. Det er en god idé også at øve i at gøre vejrtrækningerne langsomme og rolige. Hold en lille pause når du har trukket vejret ind, inden du puster ud igen. På samme måde når du puster ud. Dette vil ret hurtigt gøre dig mere afslappet i kroppen og sindet og dermed klargøre dig til mindfulness session.

Undersøgelser har vist at man ikke kan fastholde sin tanke mere end 5-6 sekunder, da hjernen derefter vil skfite over til næste tanke. Ved at bevare fokus på respirationen og ikke selve tanken kan man få mere kontrol over de reaktioner i krop og sind som tanken iværksætter. Derfor er en dyb og afslapper respiration essentielt for meditation.

Mindfulness meditation: sådan gør du

Sid med lukkede øjne. Vend opmærksomheden mod dit åndedræt. Mærk luften strømme ind og ud igennem næsen.

Observér nu … Kommer der en tanke eller en følelse igennem dig, så registrer den bare. Accepter den – uanset om den er ubehagelig. Giv så slip på den ved at vende tilbage til fuld opmærksomhed på åndedrættet.

Når du trækkes væk af en ny tanke eller følelse gør du det samme igen. Registrer den, accepter den. Og giv slip på den ved at vende tilbage til åndedrættet.

Sid nu sådan i nogle minutter.

Forbliv lysvågen og opmærksom. Husk altid: dit åndedræt er dit anker.

Langsomt går du nu ud af denne meditation.

Afrund med 5 rensende åndedrag. 5 dybe indåndinger gennem næsen og 5 endnu dybere udåndinger gennem munden.

Kom nu langsomt tilbage til almindelig bevidsthed. Masser blidt dine hænder og dit ansigt. Når du er klar, åbner du øjnene.

Mindfulness mediation i den form der går betegnelsen ”afslapning” er meget effektiv hvis du decideret har søvnproblemer fx som følge af stress . En længere og mere detaljeret version af kropsscanning kan anbefales hvis du vil sove godt.

 

Lydfil med lang body scan.

 

Liggende yoga mediatation session 1.

 

Siddende yoga meditation session 1.

 

Stående yoga meditation session 1.

 

Guidet meditation

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM