Medial tibial stress syndrom (MTSS)

,
Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

Medial tibial stress syndrom (MTSS)

Ætiologi

Når muskel-senevæv belastes gentagne gange indenfor kort tid vil der ske en relativ nedbrydning af vævet, hvilket stimulerer proteinsyntesen mhp. genopbygning af væv. Såfremt at restitutionstiden ikke er sufficient vil der ske svækkelse af vævet. Over tid vil denne svækkelse af væv resultere i irritative processer med tractions-periostitis som følge.

Fase (1): Let sm. efter endt træning < 2 timer.

Fase (2): let sm. ved start af træning, der forsvinder efter ca. 15 min opvarming

Fase (3): let smerte ved start af træning, der forsvinder efter ca. 15 min opvarmning, men kommer igen til slut i træningspas og varer ved > 2 timer (typisk til næste morgen)

Fase (4): Smerter i dagligdagsaktiviteter og vanskeligt ved at gennemføre træning pga. sm. (aflaster skadede område – trækker på benet).

 

Prædisposition

Idrætsudøvere i sportsgrene, der involverer løb, spring eller andre former for vægtbærende aktivitet karakteriseret ved gentagne belastninger af underekstremiteten. Tidligere forekomst af MTSS, tidligere forekomst af stressfraktur, proneret fodtype, kvinde, øget bevægelighed af bagfoden, øget tryk under medialsiden af foden (øget vandring af svang ved vægtbæring), dårlig kondition og rygning.

Diagnostik

Historien vil ofte ligne stressfraktur, da lokaliseringen ofte vil være identisk. Stressfrakturen vil dog typisk have et meget lokalt ømt sted på knoglen, mens der for MTSS typisk vil være større område med ømhed på medialsiden af tibia sv.t. til tibialis post insertio. Typisk er der lindring af sm. ved ikke vægtbærende aktiviteter og kun sjældent hvilesmerter.

Behandling

Rehabiliteringen kan indeles i to – 1) Relativ aflastning af skadede væv indtil symptomfrihed. 2) progredieret genoptræning af området.

Fase 1): Vævsterapi med NSAID-creme, UL, laser, aflastende tape, korrigerende indlæg, PRP.

Fase 2): Vigtigt at undersøge for vedl. faktorer og rydde op i disse – f.eks. indlæg til kontrol af mediale svangbue og bagfod, træning af tib post. og peroneus for at ”locking mechanism” kan forekomme.

Forebyggelse

– Indlægssåler.

– Øget opmærksomhed på symptomer og tidlig indsats fra træner og sundhedsproff. omkring idrætsudøveren.

Screening

Ingen kendt.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM