Løbestilsanalyse i Aalborg

Fysioterapeutisk bevægeanalyse og biomekanisk kropsanalyse.

Baggrunden og formålet med en fysioterapeutisk løbestilsanalyse er, at give dig et total overblik over din nuværende situation uanset om du søger hjælp fordi du har smerter, vil sikkert i gang med at løbe og/eller ønsker optimering.
En fysioterapeutisk løbestilsanalyse henvender sig til alle typer af løbere uanset niveau.

Løbestilsanalyse og biomekanisk kropsanalyse

Aalborg Smerte- og Sportsklinik udbyder en komplet fysioterapeutisk løbestilsanalyse som henvender sig til alle løbere uanset niveau, mål og ønsker.

De færreste af os tænker over, hvordan vi løber. Vi placerer blot det ene ben foran det andet og lader så kroppen om at regne resten ud. I langt de fleste tilfælde kan det være en udmærket strategi for ens korte løbeture.

Ønsker man at løbe længere ture, løbe hurtigere eller blot have mere komfort ved at løbe, så kan det være relevant at få vurderet sin løbestil.

En fysioterapeutisk løbestilsanalyse vurderer hvordan du bevæger dig under løb og er et redskab til at analysere den løbestrategi, hvormed du belaster din krop. På den måde kan fysioterapeuten analysere sig frem til hvilke svage punkter der er i din bevægelseskæde og dermed risiko for skade eller nedsat løbeeffektivitet.

Christoffer Lund har udført mange hundrede analyser, undervist i løbestilsanalyse på såvel grunduddannelsen og efteruddannelseskurser og er faglig kapacitet indenfor området. Vi prioriterer altid at behandle årsagen til din løbeskade og ikke blot dine symptomer. Vi benytter videoanalyse og nyeste teknologi indenfor accelerometre til at understøtte vores kliniske blik og vores store erfaring til at behandle, forebygge og optimere løbere.

Som et tillæg kan Christoffer også udforme specialtilrettede indlæggssåler, hvis det skulle vise sig relevant i forhold til dine problemstillinger – læs mere om det  her – Specialtilrettede indlægssåler.

Så har du en løbeskade eller ønsker du at forebygge eller optimere dit løb, så lad os analysere dit løb.

Biomekanisk kropsanalyse

Vælger du at få udarbejdet en løbestilsanalyse ved Palle Schlott Jensen  har du samtidig mulighed for at modtage en biomekanisk kropsanalyse ved en af områdets dygtigste behandlere. En kropsanalyse indkluderer en målrettet analyse af kroppens led, muskler og bindevævsstrukturer med henblik på at klarlægge alle interne biomekaniske problemstillinger der kan påvirke dit løb. I mange tilfælde har løbere, i forbindelse med flere års løbetræning, fået oparbejdet muskulære eller ledmæssige restriktioner, der indvirker negativt på deres løbeøkonomi eller -strategi.

Med en løbestil og kropsanalyse ved Palle Schlott Jensen vil du som løber være så tæt som muligt på at have alle svarene på hvorfor dit løb ser ud og føles som det gør.

En løbestilsanalyse henvender sig derfor til dig som:

 • Er nybegynder med løbetræning.
 • En rutineret løber der gerne vil forbedre sit løb – løbeøkonomi og teknik.
 • En eliteløber, hvor alle små justeringer er afgørende.
 • En skadet løber, der har været nødsaget til at reducere ens løbedosis.
 • En løber der ønsker at opleve mere komfort ved løbetræning.
 • En løber der ønsker at forebygge skader opstår og ønsker rådgivning om valg af løbesko eller indlægssåler.

En løbestilsanalyse vil kunne give et klart svar på om ens problemer skyldes løbeteknikken eller om det skyldes interne biomekaniske problemstillinger i kroppen, såsom ledrestriktion i ryggen (stivhed). I sidstnævnte tilfælde vil fysioterapeuten foreslå nogle øvelser der kan afhjælpe disse problemer.

Hvad får du ud af en løbestilsanalyse?

Ud fra løbestilsanalysen udarbejdes en personlig rapport til dig med:

 • Vigtigste undersøgelsesfund.
 • Løbeøkonomisk vurdering.
 • Løbekorrektion og optimeringsforslag.
 • Anbefaling af skotype og fodindlæg.
 • Specifik træningsvejledning på baggrund af analysen.
 • General anbefaling om træningsdosis og progression af træning.
 • Vurdering af behov for fysioterapeutisk konsultation.

Da vores løbestilsanalyser altid vil tage afsæt i dig som løber, vil det oftest være således at  alle aspekter ikke vil være relevante for din løbestil. På samme måde er det vores erfaring at vi aldrig ved første konsultation kan nå omkring alle aspekter vedrørende dit problem. Vores kliniske erfaring med løbestilsanalyse har vi oplevet at det er mere effektivt at modtage 3 konkret bud på ændringer af løbestil eller træningsøvelser end at få 15 uspecifikke øvelser, man ikke kan nå at få udført… ikke kan huske eller ikke orker at få lavet.

Det er derfor som alle andre ting i livet:

“Kvalitet fremfor kvantitet”.

Lidt praktisk

I analysen bliver du filmet med “high speed digital camera” fra forskellige vinkler, og du kan samtidig følge med ‘live’ på spejlflader i rummet, således at ændringer til løbestrategi kan implementeres under løbet.

Der afsættes 1 time til analysen, hvor der bl.a. bliver spurgt ind til:

 • Hvad DIT mål er med analysen?
 • Har du eller har haft nogle løbeskader?
 • Hvad er dit løbepensum?
 • Har du nogle specifikke mål med dit løb?

Når du skal have foretaget en løbestilsanalyse, er det vigtigt, du medbringer:

 • Løbesko og eventuelle fodindlæg.
 • Korte shorts/tights og for kvinders vedkommende en sports-bh eller top.
 • Drikkedunk og håndklæde.

Spar penge og kombiner dine løbestilsanalyse med en vurdering af din fysiske kapacitet.

Ønsker man at supplere sin løbestilsanalyse med en vurdering af fysiske kapacitet, så kan du spare penge og stadig opnå samme udbytte og kvalitet af analysen.

Læs også om løbestilarter.

Læs også om løbetræningsprogrammer.

Læs også om testlab.

Optimer din løbeteknik og nå dine mål !