Lactattest (fysiologisk test af din  fysiske kapacitet)

Den ultimative test for dig som træner en udholdenhedssport såsom løb, cykling eller triathlon.

Lactat er et andet ord for mælkesyre, som produceres i musklerne ved hårdt muskelarbejde, når kredsløbet ikke kan honorere de arbejdskrav som musklerne skal levere. Ved gradvist forøget muskelarbejde vil man akkumulere lactat i muskulaturen, hvilket til sidst er medvirkende til at hæmme muskelfunktionen og dermed evnen til at fortsætte med at løbe eller cykle. 

Hvis det skal være hel korrekt har nye studier vist at det ikke er lactat, der hæmmer muskelfunktionen ved hårdt arbejde, men formentligt mere elektrolytter relateret til nervesystemet – men uanfægtet, så har man påvist at lactat kan benyttes som surrogatmål for disse processer. 

 

 

I sportsgrene hvor grænsen for ens fysiske kapacitet, (den aerobe/anaerobe grænse) er afgørende vil en lactattest være det ultimative værktøj til at styre ens træningsplan. 

Testen er en individuel test, hvor man vurderer ens specifikke fysiske kapacitet målt ved lactatværdier, Borgskala og pulszoner. 

Vi benytter en internationalt anerkendt testprotokol, hvor vi tager udgangspunkt i en maksimal ”trappetest”, hvor belastningen gradvist øges for hvert 4. min. indtil testpersonen ikke kan fortsætte eller ønsker at stoppe testen. Undervejs registreres data ved angivelse af din subjektive oplevelse af belastning vha. Borgskala. Der opsamles bloddråbe ved prik i finger for at bestemme dit indhold af lactat, samtidig med at der kontinuerligt opsamles puls og hastighed for dit løb.

Udfra disse data vil vores eksperter i fysiologisk testning kunne vurdere med hvilken intensitet du skal træne for at forbedre din fysiske kapacitet. Du vil få udarbejdet en træningsprotokol med grafer og kurver med angivelse af pulszoner for din fremadrettede træning. På den måde vil du fremadrettet få mere kontrol og viden om din træning.

Med opfølgende lactattest vil det være muligt at dokumentere effekten af  din træning og estimere hvordan din nuværende fysiske kapacitet vil 

 

 

 

Der vil tages udgangspunkt i en protokol for laktattestning, en maksimal ”trappetest”, hvor belastningen gradvist øges for hvert 4. min. og indtil testpersonen ikke kan fortsætte eller ønsker at stoppe testen. Undervejs registreres data som efterfølgende ligger til grund for testresultatet. Vi analyserer på din subjektive tærskel (Borgskala), puls- og lactatværdier.

Efterfølgende bliver dine testresultaterne gennemgået med dig samt du vil få udleveret et kompendium med forklaringer omkring:

 • Træningsfysiologi,
 • Belastnings-/træningszoner.
 • laktatkurver.
 • Overordnet træningsplanlægning.
 • Vejledning om målsætninger og fastsættelse af nye PR mål.
 • Opfølgningstests m.v.

 

Hvorfor blive testet?

Helt overordnet er der ved udholdenhedstræning to parametre at ændre på, intensitet og mængde – og alligevel er det utrolig kompliceret.

Så hvordan optimerer man sin træning?

Laktattestning afdækker din fysiske kapacitet og individuelle træningszoner. Med disse vil du kunne optimere din træning og forhåbentlig få større glæde og motivation i forbindelse med træning.

Målgruppen for en lactattest spænder bredt. Lige fra motionisten som ønsker mere præcis styring af sin træning eller at afdække træningstilstanden. Andre ønsker at udvikle sig mest effektivt i forbindelse med deres sport og benytter lactattest som en del af træningsplanlægningen op til en større konkurrence. Eliteudøveren der kontinuerligt har brug for at vurdere effekten af deres træning. 

Generelt er oplevelse at de personer der har gennemført en lactattest efterfølgende oplever større glæde og motivation ved at træne, da man som følge af analysen og den efterfølgende træningsvejledning nu har større indsigt i hvilken træning der er relevant for dem.

 

Praktisk info (før test)

Praktisk info inden fysiologiske tests – Forbered dig som skulle du til konkurrence:

 • Mød op udhvilet uden hårde træningspas i 48 timer op til testen.
 • Ingen træning på testdagen
 • Sørg for at have drukket og spist fornuftigt op til testen
 • Undgå at spise et stort måltid op til testen (2-3 timer)
 • Kom omklædt og medbring dit normale udstyr (løbesko, cykelsko/pedaler, pulsbælte/ur, håndklæde og en vandflaske)

 

Hvad så bagefter at man er blevet testet ?

Som en del af testen vil man modtage vejledning om den mest hensigtsmæssige træning på bagrund af testresultatet og individuelle mål. 

Ønsker man kontinuerligt rådgivning kan Aalborg Smerte- og Sportsklinik, som de eneste i Aalborg tilbyde 1 måned gratis brug af SETIO, som er et højteknologisk system med accellometre, der kan monitorere dit løb via din telefons GPS system. Som en del af dette system kan du online få feedback på dit løb, såvel intensiteten af løbet og selve den tekniske del (løbestilen). Vi kan bag skærmen følge alle dine træningspas og vurdere hvornår løbestil/kvalitet er hensigtsmæssige og hvornår de falder eksempelvis ifm. træthed.

 

Vil du også have sikkerhed for om du træner optimalt ?