Knæsmerter | Årsager og behandling af knæsmerter

Bliv klogere på årsagen til dine knæsmerter og få hjælp af specialister. Vi tilbyder et skræddersyet behandlings- og genoptræningsforløb, der afhjælper dine smerter.

Knæskader og smerter giver store begrænsninger i hverdagen

Knæsmerter er ofte forbundet med store begrænsninger i hverdagen og vil typisk over tid medføre at smerterne også forplanter sig andre steder såsom lænd- og balderegionen.

Uden behandling af de underliggende faktorer kan knæsmerterne blive “kroniske” og medføre betydelige begrænsninger i såvel arbejds- og fritidslivet.

Hvordan opstår knæsmerter?

Som alle andre smerteformer kan knæsmerter opstå grundet mange forskellige interaktioner i livet. Typisk inddeler vi disse i biomekaniske, psykologiske og kontekstuelle (sociale faktorer).

Kontekstuelle knæsmerter

Alle personer har formenligt oplevet at have “fysiske smerter” eller markant ændre smertetærskel efter at have været til en begravelse eller anden psykologisk emotionel udløsende begivenhed.

Dette er konsekvensen af, at vores emotionelle centre i hjernen indvirker på vores “perception” af kroppens signaler og dermed påvirker vores “smertesystem”.

Vi kender det fra kærlighed og sorg som er to modsatrettede processer, der hurtigt kan ændre vores tilstand i kroppen og dermed vores “smertefølsomhed”.

De kontekstuelle faktorer kan ligeledes indvirke positivt eller negativt på vores nervesystem, hvilket vi kender fra situationer, hvor vi føler os sikre eller usikre.

Står vi på kanten af en skrænt og er bange for at falde ned eller er vi fanget i en skummel baggyde i en bydel med meget vold, så vil det helt naturligt påvirke vores opfattelse af situationen og dermed smertesystemet.

Biomekaniske knæsmerter

Indenfor det biomekanisme felt kan knæsmerter kan være forsaget af flere ting og vil typisk kunne inddeles i to overordnede grupper:

 1. Vævsskade med overbelastning eller overrivning (traume).
 2. Refererede smerter.

Vævsskader er smertetilstande, hvor der er en direkte udløsende vævspåvirkning i albuen og dermed en aktiv proces der ”irriterer” nervesystemet.

Refererede smerter er faktorer der relaterer sig til nervesystemet og dermed vil der typisk ikke være en aktiv skade i vævet, hvor smerterne opleves, men i stedet i det område hvor nerven udspringer fra.

En anden vigtigt smertekilde kan være gigtlidelser, der vil præsentere med karakteristisk smerteprofil med varme, rødme, hævelse, funktionsbegrænsninger og naturligvis smerter.

Ofte er beskrivelsen at der er påfaldende morgenstivhed og smerter der tager længere end 30 min om at bedres og at gigtmedicin lindrer smerterne. I nogle tilfælde er der ligeledes historik med gigtlidelser i familien.

Den specifikke udredning og diagnosticering af gigten varetages af en speciallæge i reumatologi, men selve behandlingen af bevægeapparatsgenerne foretages af fysioterapeut.

Du kan læse mere om smertesystemet her.

De hyppigste årsager til knæsmerter

 1. Traumatiske skader.
 2. Overbelastning.

Traumatisk udløste knæskader

Er forsaget af at man har påført for stor kraft til kroppen og typisk med for stor hastighed.

Alt væv i kroppen har en grænse for hvor meget styrke det kan modsvare og belastet vævet med større kræfter vil vævet blive rykket i stykker, hvilket medfører en umiddelbar smerte, hævelse, blødning og i nogle tilfælde rødme.

Denne proces kaldes inflammation og er kroppens måde at iværksætte oprydnings- og genopbygningsarbejdet – altså en helt naturlig og vigtig proces.

Vi kender alle til disse hændelse ved f.eks. en person der lander forkert efter et hovedstød og vrider rundt på anklen, hvorved der udløses en kraft der enten brækker ankelknoglen eller rykker et ledbånd over.

Overbelastningsskader

Er helt overordnet forsaget af “too much -too soon – for too long” og med for lidt tid til restitution.

Derfor vil der være en liste med forskellige diagnoser der beskriver disse vævsreaktioner, men det er vigtigt at understrege at der i mange tilfælde er flere andre problemstillinger i bevægeapparatet der kan prædisponere til disse overbelastningsskader.

Derfor er det vigtigt at behandleren samtidig med at behandle vævet finder årsagen til problemet, hvilket typisk kan være “eksterne faktorer” såsom ergonomi/teknik eller korrekt dosering af belastningen/træningen.

I andre tilfælde er det “interne faktorer” der bevirker uhensigtmæssige kompensationsmønstre og dermed øget belastning til vævet.

En specialist i muskuloskeletal fysioterapi er uddannet i specifik udredning af disse faktorer og kan derfor målrette behandlingen til såvel de symptomgivende og udløsende faktorer.

Årsager til knæskader og knæsmerter

De typiske knæ overbelastningsskader er

 • Irriteret senehæfte forrest og skråt ned for knæskallen – (pes Anserinus) – læs mere her.
 • Uspecifikke forreste knæsmerter (patello-femorale smerter) – læs mere her.
 • Hævelse i knæhasen (bakers cyste) – læs mere her.
 • Springerknæ (jumpers knee) – læs mere her.
 • Overbelastning til hæftet for knæskalssenen (osgood Schlatter) – læs mere her.
 • Overbelastning til knæskallens nedre pol (Sinding-Larsen) – læs mere her.
 • Overbelastning på knæets yderside (løberknæ /runners knee) – læs mere her.

Nedenstående er eksempler på hvor hurtigt vi kan gøre en forskel for dig og dine knæsmerter!

The Mulligan Concept er et overlegent behandlingsredskab til at håndtere smerter fra bevægeapparatet.

Link

Få hjælpe af specialisterne.

Vi mestrer alle former for behandling og kan tilbyde dig et skræddersyet behandlings- og genoptræningstilbud.

Kontakt klinikken og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine smerter.

kontakt@smerteogsport.dk

Specialiceret fysioterapi til behandling af knæsmerter