Hvad er en idrætsfysioterapeut?

En idrætsfysioterapeut har speciel viden og interesse i behandling og genoptræning af personer med idrætsrelaterede problemer i kroppen. Herigennem har idrætfysioterapeuten af viden om kroppens biomekaniske forhold, hvilket vil sige led-, knogle-, sene-, muskel-, nervesystems- og bindevævs indbyrdes funktioner er nødvendig. Ligeledes er anvendelse af viden og analyse af træningsprincipper og disses indikationer og kontraindikationer for både det raske og det syge individ essentielt. Derudover kan idrætsfysioterapeuten analysere fremmende og hæmmende faktorer for den enkeltes mulighed for og lyst til at dyrke fysisk aktivitet samt om, hvorledes man fastholder et øget aktivitetsniveau.

For at kunne genkende og håndtere såvel overbelastnings- som akutte idrætsskader både initialt og gennem et genoptræningsforløb, er det centralt, at analysere mekanismerne bag skadesudvikling, de fysiologiske krav, der stilles inden for specifikke idrætsaktiviteter, vigtigheden af symptomer og de kliniske fund, samt de mulige behandlings- og rehabiliteringsstrategier.

Hvad kan en idrætsfysioterapeut gøre for sportsudøveren?

Behandlingen af en person med idrætsrelaterede skader vil tage udgangspunkt i en undersøgelse, hvor skaden vurderes og lokaliseres. I vurderingen tages, der også hensyn til hvilke disponerende og vedligeholdende faktorer, der indgår, samt hvordan disse overvejelser kan medinddrages i forebyggende og behandlingsrelateret fysioterapi.

Idrætsfysioterapeuten råder og vejleder i forebyggende træning i forhold til skader i den enkelte idrætsgren. Idrætsfysioterapeuten samarbejder med såvel sundhedspersonale som træner i forbindelse med både forebyggelse, behandling og genoptræning. Centralt i idrætsfysioterapi er behovet for genoptræning, der ikke kun efterlader idrætsudøveren på et niveau, hvor denne kan udføre dagligdags aktiviteter, men hvor muskler og sener/ligamenter har opnået en vævsstyrke, der tillader genoptagelse af idræt selv på et højt niveau. Derfor er det afgørende at idrætsfysioterapeuten har specifik viden om de belastningsforhold der er i den enkelte sport, således træningen kan specificeres og individualiseres.

Målgruppen for behandling ved en idrætsfysioterapeut er borgere i alle aldersgrupper og er målrettet området fra eliteidræt til motionisten. Ofte vil dette arbejde ske i samarbejde med andre aktører indenfor sundhedsområdet hhv. egen læge, sportklub, folkeskoler, kommune eller elitetræner (f.eks. Team Danmark).

sportsfys logo 2. jpg