Hovedpine eller hovedsmerter er ofte forbundet med store begrænsninger i hverdagen og vil typisk over tid medføre at smerterne også forplanter sig andre steder såsom nakke, kæbe, skulder- og brystregionen.

Uden behandling af de underliggende faktorer kan hovedpine blive “kroniske” og medføre betydelige begrænsninger i såvel arbejds- og fritidslivet.

Som alle andre smerteformer kan hovedpine opstå grundet mange forskellige interaktioner i livet. Typisk inddeler vi disse i biomekaniske, psykologiske og kontekstuelle (sociale faktorer).

Alle personer har formenligt oplevet at have “fysiske smerter” eller markant ændre smertetærskel efter at have været til en begravelse eller anden psykologisk emotionel udløsende begivenhed.

Dette er konsekvensen af, at vores emotionelle centre i hjernen indvirker på vores “perception” af kroppens signaler og dermed påvirker vores “smertesystem”.

Kærlighed og sorg er to modsatrettede processer, der hurtigt kan ændre vores tilstand i kroppen og dermed vores “smertefølsomhed”.

De kontekstuelle faktorer kan ligeledes indvirke positivt eller negativt på vores nervesystem, hvilket vi kender fra situationer, hvor vi føler os sikre eller usikre.

Står vi på kanten af en skrænt og er bange for at falde ned eller er vi fanget i en skummel baggyde i en bydel med meget vold, så vil det helt naturligt påvirke vores opfattelse af situationen og dermed smertesystemet.

Indenfor det biomekanisme felt kan lændesmerter kan være forsaget af flere ting og vil typisk kunne inddeles i to overordnede grupper:

  1. Vævsskade med overbelastning eller overrivning (traume).
  2. Refererede smerter.

Vævsskader er smertetilstande, hvor der er en direkte udløsende vævspåvirkning i albuen og dermed en aktiv proces der ”irriterer” nervesystemet.

Refererede smerter er faktorer der relaterer sig til nervesystemet og dermed vil der typisk ikke være en aktiv skade i vævet, hvor smerterne opleves, men i stedet i det område hvor nerven udspringer fra.

En anden vigtigt smertekilde kan være gigtlidelser, der vil præsentere med karakteristisk smerteprofil med varme, rødme, hævelse, funktionsbegrænsninger og naturligvis smerter.

Ofte er beskrivelsen at der er påfaldende morgenstivhed og smerter der tager længere end 30 min om at bedres og at gigtmedicin lindrer smerterne. I nogle tilfælde er der ligeledes historik med gigtlidelser i familien.

Den specifikke udredning og diagnosticering af gigten varetages af en speciallæge i reumatologi, men selve behandlingen af bevægeapparatsgenerne foretages af fysioterapeut.

Du kan læse mere om smertesystemet her.

Vævsskade og smerter forsaget af direkte udløsende faktorer

De hyppigste årsager til hovedpine er:

  1. Traumatiske skader.
  2. Overbelastning.

Traumatisk udløste skader er forsaget af at man har påført for stor kraft til kroppen og typisk med for stor hastighed.

Alt væv i kroppen har en grænse for hvor meget styrke det kan modsvare og belastet vævet med større kræfter vil vævet blive rykket i stykker, hvilket medfører en umiddelbar smerte, hævelse, blødning og i nogle tilfælde rødme.

Denne proces kaldes inflammation og er kroppens måde at iværksætte oprydnings- og genopbygningsarbejdet – altså en helt naturlig og vigtig proces.

Vi kender alle til disse hændelse ved f.eks. en person der lander forkert efter et hovedstød og vrider rundt på anklen, hvorved der udløses en kraft der enten brækker ankelknoglen eller rykker et ledbånd over.

I relation til hovedregionen er det oftest skaderne på den invendige side af kraniet der volder de største problemer – hvilket betegnes som hjernerystelse (cerebral contusion – læs mere her) eller whiplash – læs mere her.

Overbelastningsskaderne er helt overordnet forsaget af “too much -too soon – for too long” og med for lidt tid til restitution.

Derfor vil der være en liste med forskellige diagnoser der beskriver disse vævsreaktioner, men det er vigtigt at understrege at der i mange tilfælde er flere andre problemstillinger i bevægeapparatet der kan prædisponere til disse overbelastningsskader.

Derfor er det vigtigt at behandleren samtidig med at behandle vævet finder årsagen til problemet, hvilket typisk kan være “eksterne faktorer” såsom ergonomi/teknik eller korrekt dosering af belastningen/træningen.

I andre tilfælde er det “interne faktorer” der bevirker uhensigtmæssige kompensationsmønstre og dermed øget belastning til vævet.

Typisk ser vi for hovedpine at der er to hovedpinetyper der ofte forekommer – hhv. spændingshovedpine og nakkehovedpine (cervicogen hovedpine).

En specialist i muskuloskeletal fysioterapi er uddannet i specifik udredning af disse faktorer og kan derfor målrette behandlingen til såvel de symptomgivende og udløsende faktorer.

Cervikogen hovedpine (“nakke-hovedpine”)

Der findes flere typer af hovedpine. To hyppige og kendte hovedpineformer er spændingshovedpine og migræne.

Men nyere forskning tyder på at også nakkehovedpine (”cervikogen” hovedpine) er en selvstændig og relativt hyppig type hovedpine. Faktisk har man vist at op mod 15-18 % af alle hovedpinegener er foraget af nakkehovedpine.

Cervikogen hovedpine (“CHP”), dvs. hovedpine med oprindelse fra nakken, omfatter i følge World Cervicogenic Headache Society:

“Refererede smerter, der opleves et hvilket som helst sted i hovedet, og som skyldes påvirkning af smertereceptorer i det muskuloskeletale væv, der innerveres af cervikale nerver”.

Sagt på dansk, er CHP således smerter i hovedet, der opstår fra den øverste del af nakken.

Symptomer:

Cervikogen hovedpine er stadig relativt ukendt i den medicinske verden, hvilket sandsynligvis kan begrundes med vanskeligheder ved at skelne CHP fra spændingshovedpine eller migræne uden aura. Til trods for flere fælles træk mellem disse hovedpineformer, har CHP dog unikke komponenter. Symptomerne ved nakkehovedpine er typisk at smerterne starter i nakken for så at brede sig til hoved og evt. ansigt (omkring panden / øjet). Den er typisk halvsidig, dvs. mærkes i samme side som der er irriterede nakkeled

Symptomer, som opleves ved CHP omfatter bl.a.

  • Ensidig lokalisation uden variation. Smerterne kan trække fremover på hovedet
  • Nedsat bevægeudslag i nakken
  • Smerteprovokation ved bevægelser med nakken eller ved mekanisk tryk
  • Smerter kan trække ud på skulder eller arm
  • Smerter er moderate
  • Evt. kan man i perioder opleve kvalme, opkast, svimmelhed, følsomhed overfor lys/lyd, synkebesvær eller synsforstyrrelser i det ene øje.

Er du ofte plaget af hovedpine, er det vigtigt at identificere hvilken type hovedpine du lider af, for hver type kræver forskellig behandling og forebyggelse. Her er en forenklet oversigt over de mest almindelige hovedpineformer og deres karakteristika.

Kendetegn Nakkehovedpine Migræne Spændingshovedpine
Fysisk årsag Irriterede nakkeled giver oplevelsen af hovedpine i form af ”refereret smerte” fra nakken. Irriterede kar og nerver i hjernen. Spændte/ømme muskler i nakke og ansigt, og evt. en hjernemæssig sensitivitet
eller ”trigger”.
Hvor føles

det typisk?

Ene side af hovedet fra øvre nakke, hen over hovedet, evt. til øjet. Starter typisk i nakken. Ene side af hovedet, nogle gange til øjet (kan skifte side). Starter typisk i hovedet. Begge sider af hovedet, hen over panden og evt. som ”stramt bånd” om hovedet.
Hvordan føles det typisk? Trykkende, evt. skærende/stikkende. Dunkende (pulserende). Trykkende, pressende, ”strammende”.
Andre symptomer Nakkebesvær (ømhed, smerter, nedsat bevægelighed) Evt. kvalme og opkast, lys- og lydfølsomhed, evt. aura (fx synsforstyrrelser)
Hyppighed/

varighed

Varierende Anfaldsvis, 4-72 timer Varierende
Forværrer hovedpinen Statiske belastninger eller bevægelser som belaster nakken. Puls-øgende aktiviteter som at gå på trappe eller løbe. Stress, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Lindrer hovedpinen Generel bevægelse (f.eks. gå en tur) og aflastning af nakken. At holde sig i ro under anfald. Mindske stress. Afspænding, massage, udspænding.
Behandlings-

muligheder

Manuel behandling af nakken, specifik træning af nakkens stabiliserende muskler, ergonomi, holdningskorrektion, smertehåndtering. (Migræne)medicin. Ved hormon-påvirkelig migræne evt. justering af p-piller. Stress-
og smerte-håndtering etc.
Afspænding, massage, stress- og smerte-håndtering, ergonomi, holdnings-

korrektion mv

Prognose for behandling God – kan som regel mindskes meget og nogle gange helt med specifik manuel behandling og øvelser. Der findes ingen helbredende behandling, men gode medicinske muligheder for smertelindring. Kan ofte mindskes i styrke, varighed og hyppighed med ”bredspektret” fysioterapi.

Årsager:

Generelt er årsagerne til aktivering af smertereceptorerne forbundet med den øvre nakke, og dermed den udløste hovedpine, ukendte. Flere teorier er fremsat, herunder nedsat funktion af musklerne omkring nakken, ledrestrektion i de øverste segmenter i nakkerygsøjlen, mikrotrauma af ledbånd, muskelvæv m.m.

Behandling:

Cervikogen hovedpine kan i langt de fleste tilfælde kureres eller lindres markant ved fysioterapeutisk behandling. Denne består af frigørelse af led med nedsat funktion, bløddelsbehandling af muskler, sener, ledbånd m.m., samt instruktion i specifikke øvelser som patienten selv kan udføre. Typisk ser vi at særligt Mobilisering med bevægelse (The Mulligan Concept) er effektiv til CHP.

Hvad kan du selv gøre:

I den akutte fase kan du køle de ømme områder i nakken ned, med en ispose eller lign. I det lidt længere perspektiv vil øvelser fra din fysioterapeut kunne være med til at holde smerterne nede. Du kan evt. kombinere med smertestillende medicin (paracetamol, NSAID). Er du i tvivl om brugen af smertestillende, så spørg din læge til råds.

Rent biomekanisk ved vi at der i nogle tilfælde er sammenhæng mellem siddestilling og CHP. Derfor kan det være en god ide at at undgå belastende arbejdsstillinger (fx at sidde med hovedet trukket fremad – det belaster nakkeleddene). Får du ondt i nakken og hovedpine når du cykler, så prøv i en periode at justere cykelstyr og saddel, så du sidder mere oprejst.

App og øvelser

Pfizer inc. har udviklet en god hovepine App der kan hjælpe til med diagnosticeringen af HP og samtidig er der indbygget en hovedpinedagbog som kan hjælpe en selv til at monitorere hovedpinen. Dette kan være en stor hjælp for de behandlere som skal hjælpe en med undersøgelse og diagnosticering.

The Mulligan Concept har forskellige øvelser til selvhjælp og behandling af CHP. Kontakt derfor en Certificeret Mulligan Practitioner (CMP) og få vejledning om dette.

Nedenstående er et eksempel på hvor hurtigt vi kan gøre en forskel for dig!

The Mulligan Concept er et overlegent behandlingsredskab til at håndtere smerter fra bevægeapparatet.

Link

Få hjælpe af specialisterne.

Vi mestrer alle former for behandling og kan tilbyde dig et skræddersyet behandlings- og genoptræningstilbud.

Kontakt klinikken og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine smerter.

kontakt@smerteogsport.dk

Få hjælpe af specialisterne.

Vi mestrer alle former for behandling og kan tilbyde dig et skræddersyet behandlings- og genoptræningstilbud.

Kontakt klinikken og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine smerter.

kontakt@smerteogsport.dk