Hjernerystelse (cerebral contusion)

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

Hjernerystelse (cerebral contusion)

Hjernerystelse er en let skade på hjernen, der kan medføre midlertidige forstyrrelser i hjernens funktion. Hjernerystelse kan opstå, når hovedet udsættes for slag. Hjernen ligger godt beskyttet i kraniet, men da hjernen er lidt mindre end kraniekassen, kan den bevæge sig en lille smule indeni kraniet. Ved slag mod hovedet rystes hjernen rundt inde i kraniet, hvilket fører til, at nervecellerne overstrækkes, og der kan opstå små blødninger særligt på overfladen af hjernen.

 

 

RISIKO for større skade på hjernen !!!

 

Risiko for større skade på hjernen kan være tilstede ved alle der pådrager sig hjernerystelse og derfor bør den person der har været udsat for slag til hovedet aldrig være alene de første 24-48 timer. Der kan i sjældne tilfælde være opstået en lille overrivning af en af hjernens overfladiske blodårer, så der opstår en blodansamling, der vil trykke på det underliggende hjernevæv. En blødning, der trykker på hjernen, er en potentielt livstruende tilstand, der straks skal behandles ved at blodansamlingen udtømmes. Ofte giver blodansamlingen først symptomer efter nogle timer, hvilket er årsagen til at det er vigtigt at observere en person, der har slået hovedet. Børn, ældre mennesker og alkoholikere har større risiko for komplikationer, hvorfor man her skal være særligt opmærksom. Bliver den skadede person tiltagende ukontaktbar eller bevidstløs er det vigtigt at andre kan reagere og kontakte akut-læge.

Man skal straks søge læge hvis:

 • Bevidstløsheden omkring slaget har varet mere end et par minutter.
 • Personen er sløv og svær at få kontakt med.
 • Balancepåvirkning
 • Personen udviser emotion påvirkning såsom gråd-labilitet eller agressivitet.
 • Personen vedbliver at være meget forvirret.
 • Personen, efter at have været vågen, igen bliver sløv eller bevidstløs.
 • Vedvarende voldsom kvalme og opkastning.
 • Pludselig forværret hovedpine.
 • Der er forskel på størrelsen af pupillerne.
 • Krampeanfald.

Ved henvendelse til læge vil denne undersøge, om der er tegn på skade på hjernen (forskel i pupilstørrelse, lammelser, føleforstyrrelser, ændrede reflekser) og i mere alvorlige tilfælde CT-scan. Hvis der ikke er tegn på skade, personen ikke har været bevidstløs i mere end et par minutter, og personen nu er helt vågen, er der sandsynligvis tale om en hjernerystelse.

 

 

 

Har jeg en hjernerystelse ?

Mange benytter en referenceramme – “om man har været bevidstløs”  – for at vurdere om man har pådraget sig hjernerystelse. Det ved man i dag ikke er sandt og at bevidstløshed kun optræder i cirka hver 10´ende tilfælde. Har du ikke oplevet straks-symptomer, kan symptomerne optræde forsinket (fra minutter til dage efter slaget).

Det vigtige er hvordan har du det nu?

Brug de tre B´er som huskeregel for hvilke tiltag der skal iværksættes (se nedenstående video om de 3 B´er):

 • BREMS – stop aktivitet.
 • BEDØM – vurdere personen i rolige omgivelser efter nedenstående symptomer.
 • BESLUT – tag ansvar og iværksæt de nødvendige foranstaltninger.

 

 

Oplever du nogle af følgende symptomer som du ellers ikke plejer?

Symptommatrix contusion cerebralis

Kan du genkende flere af disse symptomer, som du mener kan stamme fra slaget og bliver de eventuelt værre når du anstrenger dig mentalt eller fysisk, så har du med stor snadsynlighed en hjernerystelse. Det er vigtigt at håndtere en hjernerystelse korrekt tidligt i forløbet, så du kan komme hurtigt på benene igen.

 

 

 

Der findes ingen behandling af hjernerystelse !!!

Der findes ingen direkte behandling af hjernerystelse, men man kan optimere omstændighederne der forsænker opheling af den skadede hjerne. I lang hovedparten af tilfælde med hjerneskade vil symptomerne forsvinde af sig selv efter en periode med hvile, men i nogle tilfælde kan problemet være langvarig.

Grundlæggende er behandlingen hjernehvile, hvilket betyder at man skal reducere alt ind-/og udgående hjerneaktivitet.

Dette betyder at man skal reducere stimuli af alle sine sanser (indgående aktivitet) og reducere sin fysisk aktivitet (udgående aktivitet).

For eksempelvis:

 • Støj.
 • Langvarig læsning.
 • At se fjernsyn i lang tid.
 • Hårdt fysisk arbejde.
 • Alkohol (nedbryder fedt og dermed hjernen).

Derudover er det vigtigt at man opretholder god søvn hygiejne, da det er velkendt at hjernen restituerer ved REM søvn og kroppen ved Non-REM søvn. Forskyder man sin søvn-rytme kan man risikere at man aldrig får sovet dybt nok = REM søvn og dermed ikke optimalt restituerer hjernen.

 

Tilbagevendet til job/skole

Man kan gradvist tilbagevende til arbejde, men dette skal iværksættes med respekt for symptomerne ovenstående. I nogle tilfælde kan det være en god ide at opstarte jobbet med hjemmearbejdslads, så man selv kan kontrollere “up-time” (arbejde) og “down-time” (hvile) og mængden af sansestimuli.

 

 

 

Rehabilitering af hjerneskade kræver disciplin og systematik !!!

I svære tilfælde af hjernerystelse kan det tage lang tid at vende tilbage til job og komme sig helt ovenpå skaden. Derfor kræver det systematik og disciplin for at opretholde kontinuitet i rehabiliteringsforløbet.

 

 

 

Der anbefales at udarbejde et exel-ark eller lignende, hvor man kan påføre sine daglige aktiviteter (hjerneaktiviteter). Man kan f.eks. have kolonne med TV-kiggeri, socialt samvær, fysisk træning (puls notering eller Borg skala) og derudfra en angivelse af tid = belastning. På denne måde kan man over perioden følge med i og styre ens hjernebelastning. Dette skema bør også danne grundlag for vurderingen for tilbagevende til job.

 

Idræt og hjernerystelse

Baseret på forskning anbefales at en idrætsudøver, som har pådraget sig en hjernerystelse ikke umiddelbart må fortsætte med aktiviteten og først genoptage sin idræt når symptomfrihed er opnået i hvile og ved aktivitet. Indenfor professionel sport har man forskellige screening-og vurderingsskemaer, der kan assiterere behandleren i denne vurdering.

 

 

Super informativ video om hjernerystelse:

Følgende link kan anbefales:

Hjernerystelsesforeningen

Sportshjernerystelse.dk

Hjernerystelse

App: concussion coach

Pas på jer selv og hinanden !

Husk at “dele” og “like” – tak.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM