Please follow and like us:
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

Hamsterhjulet

Lær at elske det !

hamsterhjul

Ifølge Den Danske Ordbog er betydningen af hamsterhjulet: langvarig, belastende tilstand eller aktivitet der bygger på ensformigt hårdt arbejde i højt tempo.

Hvorfor bliver hamsteren ikke syg ?

Hvis vi kigger på hamsteren, så bliver den ikke syg af at løbe rundt i hamsterhjulet !

Hamsterhjulet var designet til at motionere din hamster, så den ikke blev fed og mistede muskelmasse.

Hamsteren ved ikke, hvorfor den løber rundt. Den kan bare godt lide det. Det er simpelthen indbygget i dens hjerne og nervesystem, at den skal gøre det.

Og hamsteren får ikke dårlig samvittighed.

Den kan godt lide gentagelserne.

Det er trygt og velkendt.

Vi mennesker kan også godt lide det trygge og velkendte.

Der er dele af vore hamsterhjul, vi godt kan lide.

Det er, når vi mister kontrollen over hamsterhjulet, vi får dårlig samvittighed og smiler undvigende og undskyldende, når vi fortæller, at vi er havnet i hamsterhjulet.

Hvad er forskellen på hamsteren og mennesket ?

Der er naturligvis mange åbenlyse forskelle på hamsteren og mennesket, men set ud fra et evolutionært og neurobiologisk udgangspunkt, så er der ikke den store forskel på indretningen af vores nervesystem og hjernens måde at opfatte og agere i verden.

Nervesystemet (hjernen) fungerer ved at være prædikterende, hvilket vil sige at hjernen kontinuerligt søger information om tilstande i og udenfor kroppen for at bedre kunne forberede sig på hvad der “kommer til at ske”. Dette kunne f.eks. trusler mod vores krop eller sind.

Menneskets har evnen til at reflektere omkring forhold både frem og tilbage i tiden, samt reflektere over sin egen person og interaktion med omverdenen, hvilket ud fra den viden vi har nu, er den eneste “dyrerace” på jorden der mestrer.

Netop reflektionen og viden om vores adfærd bliver afgørende når vi taler om hamsterhjulet.

Viden styrer dine tanker.

Tanker styrer din adfærd.

Adfærd viser sig i dine handlinger.

Handling definerer mennesker !

Den første præmis for at komme til at elske sit hamsterhjul er accept af det liv man har valgt at leve !

Tag kontrol over dit hamsterhjul !

Er man dybtfølt ked af det liv man lever, så skal man træffe andre beslutninger end man gjorde i går og handle herpå, så indholdet af ens hamsterhjul ændres og balanceres i forhold til ens livsværdier.

Se link for livskompasset her.

Accept !

Lær at sige PYT !

Som nævnt ovenstående var den første proces accept af det hamsterhjul man har valgt at leve i.

Mange mennesker skammer sig over at være “fanget i hamsterhjulet” og bliver kede at af tale om ens liv når man er sammen med familie og venner.

Der tales så meget om nærvær og vigtigheden af at være til stede lige nu og her, sammen med vores børn, sammen med vores ægtefælle, sammen med os selv, sammen med venner og veninder, sammen med miljøet, som vi skal værne om osv.

Derfor undskylder vi lidt, når vi taler om hamsterhjulet. Fordi vi godt ved, at vi ikke burde løbe rundt i det på den måde.

Og så bliver den dårlige samvittighed endnu større, hvilket igen vil indvirke negativt på vores tanker, adfærd og handlinger.

Processen med at acceptere ens hamsterhjul er forbundet med en samtidig accept af at livet er yderst komplekst og det meste at det der sker i ens liv har vi ikke selv kontrol over.

Kontroltab kan virke skræmmende for mange, men øvelsen er faktisk at acceptere at vi ikke kan kontrollere alt !

Forsøger vi alligevel at kontrollere alt i stedet for at acceptere, så vil arbejdet hermed slide os op.

Kontrol er en illusion af virkeligheden

Kontroltab kan virke skræmmende for mange, men øvelsen er faktisk at acceptere at vi ikke kan kontrollere alt !

Som nævnt ovenstående er reflektion, tanker og viden afgørende for ens anskuelse af hamsterhjulet.

I stedet for den negative anskuelse af hamsterhjulet, der bibringer os dårlig samvittighed og følelse af afmagt, så bør man i stedet anskue hamsterhjulet for noget positivt der binringer STRUKTUR i hverdagen.

Derfor bør hamsterhjulet anskues fra en mere positiv vinkel (positive tanker :-), da ens hjerne elsker struktur og forudsigelighed.

Det meste børnepædagogik (og voksenpædagogik 🙂 ) beskriver faktisk forudsigelighed fra tryghedspersoner og krav, som en grundpræmis for udvikling.

Alle forældre vil kunne genkende vigtigheden af at bibring forudsigelige rytmer i sove- og spisevaner, samt mor/fars reaktionsmønster.

Derfor bør vi anskue hamsterhjulet som det der danner fundamentet for vores evne til at handle og opnå vores mål.

Elsk dit hamsterhjul og din hjerne vil takke dig !

Struktur giver overskud

Struktur giver overskud !

Indfri dine livsmål

Struktur over indholdet af hamsterhjulet starter med at man tager en saks og klipper sit hamsterhjul over og ligger fladt ned foran en som en linje.

Startpunktet bliver det tidspunkt man står op om morgenen.

Dernæst angiver man et felt med den tid det tager for ens morgenrytme.

Enten for ens selv eller kombineret for hvor meget tid man også skal bruge på børnene.

Samme proces for arbejdsdagen, transporttiden til og fra job, hente børnene, lave aftensmad osv.

Dette gentager man for alle ugens dage.

Det er en afgørende proces at man prioriterer de biologiske (og psykologiske) elementer højest i sit hamsterhjul !

ALLE mennesker har brug for minimum 7-9 timers søvn og børn endnu mere. Derfor vil man kunne regne baglæns fra hvornår man skal stå op for at realistisk have en “god morgen”, hvor man når det hele til hvornår man burde gå i seng.

FAKTA er desværre at alt for mange voksne (og børn) går for sent i seng, hvilket er en markant faktor for vores fysiske og psykiske trivsel !

Motion er ligeledes afgørende for “organismen” – mennesket, hvilket ligeledes gælder for ALLE mennesker. Desværre er fakta at alt for mange danskere IKKE får dyrket motion, hvilket ellers har vist sig at have en beskyttende effekt overfor næsten alle fysiske og psykiske problemstillinger.

Kosten er for de fleste danskere ikke et primærproblem. Dog ser vi en stigende tendens til kalorieoverskud i vore kostsammensætning, hvilket giver sig udslag i for stor BMI, hvilket igen er disponerende til sygdom. Mennesker der sover 8 timer og dyrker regelmæssig motion udviser typisk også en tendens til bedre kostvaner og evne til at træffe mere hensigtsmæssige beslutninger.

KOST – SØVN – MOTION

Kroppens 3 vigtigste elementer

Når man har gjort det vil man have et totaloverblik for ens dag/uge.

Øvelsen her er som nævnt ovenstående at acceptere ens hamsterhjul eller træffe beslutninger for at ændre på indholdet.

Er man ikke grundlæggende ked af ens liv, vil man acceptere tingene som de er, hvilket allerede her vil frisætte en for den dårlige samvittighed !

De fleste mennesker vil ved ovenstående proces have observeret at der er nogle få – men vigtige – tomme tidsrum på ens dags-/ugekalender.

Det er netop disse tidsrum der bliver vigtige for ens livskvalitet og mulighed for at opnå ens livsmål !

Den mulige tid i ens hverdag vil for de fleste ikke synes af særlig meget tid,  men netop derfor bliver der ekstra afgørende at man prioriterer hvad man bruger tiden til !

Hvis man ærligt betragter sine handlinger, så vil de fleste måtte erkende at man bruger tiden på alle mulige ting som er fuldstændig ligegyldigt for ens livskvalitet og mulighed for at indfri ens livsmål.

Vælger man i stedet at være tro mod en selv og tage fuld udnyttelse af den tid der er tilgængelig i “den virkelige verden” – hvor man har accepteret sit hamsterhjul – så vil man opleve en enorm glæde ved hamsterhjulet og få frigjort en ekstra mængde energi som over tid vil akkumulere sig i takt med at hamsterhjulet fortsat kører.

Romantikeren vil foragte at leve i et hamsterhjul

Sæt tid at til at leve !

“Romatikeren” vil foragte struktur i hverdagen og beskriver – “at jeg ville dø, hvis jeg levede i et hamsterhjul, hvor jeg vidste hvad jeg skulle i morgen” !

Dette er et eksistentielt dilemma, for det er korrekt at vores liv og livsanskuelse for manges vedkommende netop ændrer sig ved at der sker noget uventet.

Din hjerne kan blot ikke lide at hele ens hverdag er spontan,  afvekslende og uforudsigelig, da dette i sig selv vil være stressende. Prøv blot at tænke på at skulle sove forskellige steder hver dag eller ikke vide hvilken bus man skulle med eller om der overhovedet kommer en bus, så man kan nå på arbejde.

Løsningen er at sætte tid af til overraskelser !

Når først man har dannet sig et overblik for den tilgængelige tid i ens hverdag/uge/måned/år, så står det jo en frit for at sætte tid at til overraskelser.

Det er jo typisk det de fleste gør i sommerferien… planlægger en ferie, booker hotel, tager ud på oplevelsesture for at opleve noget nyt.

De færreste vil ønske sig spontan ferie,  hvor man bliver vækket kl. 06.00 og sat på flyveren kun med sit pas og et par rene underbukser 🙂

Følg os på Facebook

Følg os på Instagram

Følg os på LinkedIn

Følg os på Youtube

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM