Håndleds- og fingersmerter er ofte forbundet med store begrænsninger i hverdagen og vil typisk over tid medføre at smerterne også forplanter sig andre steder såsom underarm- og skulderregionen.

Uden behandling af de underliggende faktorer kan håndleds- og fingersmerter blive “kroniske” og medføre betydelige begrænsninger i såvel arbejds- og fritidslivet.

Som alle andre smerteformer kan håndleds- og fingersmerter opstå grundet mange forskellige interaktioner i livet. Typisk inddeler vi disse i biomekaniske, psykologiske og kontekstuelle (sociale faktorer).

Alle personer har formenligt oplevet at have “fysiske smerter” eller markant ændre smertetærskel efter at have været til en begravelse eller anden psykologisk emotionel udløsende begivenhed.

Dette er konsekvensen af, at vores emotionelle centre i hjernen indvirker på vores “perception” af kroppens signaler og dermed påvirker vores “smertesystem”.

Kærlighed og sorg er to modsatrettede processer, der hurtigt kan ændre vores tilstand i kroppen og dermed vores “smertefølsomhed”.

De kontekstuelle faktorer kan ligeledes indvirke positivt eller negativt på vores nervesystem, hvilket vi kender fra situationer, hvor vi føler os sikre eller usikre.

Står vi på kanten af en skrænt og er bange for at falde ned eller er vi fanget i en skummel baggyde i en bydel med meget vold, så vil det helt naturligt påvirke vores opfattelse af situationen og dermed smertesystemet.

Indenfor det biomekanisme felt kan lændesmerter kan være forsaget af flere ting og vil typisk kunne inddeles i to overordnede grupper:

  1. Vævsskade med overbelastning eller overrivning (traume).
  2. Refererede smerter.

Vævsskader er smertetilstande, hvor der er en direkte udløsende vævspåvirkning i albuen og dermed en aktiv proces der ”irriterer” nervesystemet.

Refererede smerter er faktorer der relaterer sig til nervesystemet og dermed vil der typisk ikke være en aktiv skade i vævet, hvor smerterne opleves, men i stedet i det område hvor nerven udspringer fra.

En anden vigtigt smertekilde kan være gigtlidelser, der vil præsentere med karakteristisk smerteprofil med varme, rødme, hævelse, funktionsbegrænsninger og naturligvis smerter.

Ofte er beskrivelsen at der er påfaldende morgenstivhed og smerter der tager længere end 30 min om at bedres og at gigtmedicin lindrer smerterne. I nogle tilfælde er der ligeledes historik med gigtlidelser i familien.

Den specifikke udredning og diagnosticering af gigten varetages af en speciallæge i reumatologi, men selve behandlingen af bevægeapparatsgenerne foretages af fysioterapeut.

Du kan læse mere om smertesystemet her.

Vævsskade og smerter forsaget af direkte udløsende faktorer

De hyppigste årsager til smerter i hånden og fingrene er

  1. Traumatiske skader.
  2. Overbelastning.

Traumatisk udløste skader er forsaget af at man har påført for stor kraft til kroppen og typisk med for stor hastighed.

Alt væv i kroppen har en grænse for hvor meget styrke det kan modsvare og belastet vævet med større kræfter vil vævet blive rykket i stykker, hvilket medfører en umiddelbar smerte, hævelse, blødning og i nogle tilfælde rødme.

Denne proces kaldes inflammation og er kroppens måde at iværksætte oprydnings- og genopbygningsarbejdet – altså en helt naturlig og vigtig proces.

Vi kender alle til disse hændelse ved f.eks. en person der lander forkert efter et hovedstød og vrider rundt på anklen, hvorved der udløses en kraft der enten brækker ankelknoglen eller rykker et ledbånd over.

Overbelastningsskaderne er helt overordnet forsaget af “too much -too soon – for too long” og med for lidt tid til restitution.

Derfor vil der være en liste med forskellige diagnoser der beskriver disse vævsreaktioner, men det er vigtigt at understrege at der i mange tilfælde er flere andre problemstillinger i bevægeapparatet der kan prædisponere til disse overbelastningsskader.

Derfor er det vigtigt at behandleren samtidig med at behandle vævet finder årsagen til problemet, hvilket typisk kan være “eksterne faktorer” såsom ergonomi/teknik eller korrekt dosering af belastningen/træningen.

I andre tilfælde er det “interne faktorer” der bevirker uhensigtmæssige kompensationsmønstre og dermed øget belastning til vævet.

En specialist i muskuloskeletal fysioterapi er uddannet i specifik udredning af disse faktorer og kan derfor målrette behandlingen til såvel de symptomgivende og udløsende faktorer.

De typiske overbelastningsskader er

Karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, senebetændelse (tendinopati)

Den rene form af karpaltunnelsydrom, seneskedehindebetændelse og tendinopati ses ofte i erhverv hvor man har store belastninger i form af tunge løft eller ensidige gentagene bevægelser såsom slagterifaget eller rengøring og kræver derfor en grundig udredning og kortlægning af belastende faktorer.

Dog er situationen ofte mere kompleks, da vi ofte ser at interne faktorer kan prædisponere til eller være den direkte forsagende faktor.

Ved end grundig udredning af bevægeapparatet ved en godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi vil man i nogle tilfælde opleve at selv genstridige og vedvarende problemer hurtigt kan behandles med effektive behandlingsteknikker målrettet interne biomekaniske problemstillinger.

Book din tid nu.

Tendinopathi (seneskade)

Tendinopathi kan forsimplet beskrives som ”inflammation” i senen og er ofte en vanskelige og langvarig tilstand at behandle, da senevæv generelt tager lang tid for opheling grundet et meget lavt vækstpotentiale. Særligt i voksenlivet ser vi at ”stofskiftet” er betydeligt reduceret i forhold til ungdoms- og teenageårene.

Netop dette er en af de medvirkende faktorer for smertetilstandens oprindelse og derfor også en del af den underliggende behandlingsplan.

Typisk vil en behandlingsplan målrettet senen direkte bestå af to faser:

  1. Calm shit down.
  2. Build things up.

Fase 1 (calm shit down) består grundlæggende i at få kontrol over smerte og vævsrespons og fase 2 (build things up) består typisk i progressiv belastning af vævet med forskellige former for styrketræning og vævsstimulering.

Det kræver ofte indgående viden for at håndtere og strukturere en fuld rehabilitering af en seneskade.

En godkendt specialist i muskuloskeletal/sportsfysioterapi vil kunne rådgive omkring håndtering af din skade.

Book din tid nu.

Slidgigt

Slidgigt er en diagnose som ofte bliver misforstået og sammenkoblet direkte med “slitage”, hvilket ikke er overensstemmende med den nyeste viden omkring denne diagnose.

På baggrund af god forskning har man erfaret at genetik og livsstilhar større indflydelse på graden af “slitage” en hvor meget man har “slidt” på sine led. Dette betyder naturligvis ikke at der ikke forekommer slid af kroppen ved brug, men mere at man ikke direkte kan sætte lighedstegn med brug af kroppen og smerter.

Faktisk er der således at brug af kroppen stimulerer til vækst af væv, herunder muskel, sene, knogle og brusk mv. – helt på samme måde som vi kender det fra styrketræning.

Problemet med “slidgigt” er at en “tolerance” for belastning er blevet forskubbet så meget at selv små belastninger bevirker en overbelastning og dermed smerter.

Hertil skal tillægges alderen, hvilket helt naturligt har en massiv indvirkning på ens “tolerance” og evne til at genopbygge væv.

En godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi vil kunne vejlede dig til den korrekte håndtering af din “slidgigt”.

Book din tid nu.

Traume ved fald eller slag

Har man prøvet at afværge et fald ved at tage fra med en strakt hånd, kan det være årsag til smerter. Et fald eller slag på hånden kan give fraktur og/eller fejlstilling i hånd eller underarm. Typisk vil disse skader blive håndteret på skadestuen og opheler ukompliceret.

Dog er der situationer hvor man ser at der efter et brud er tilkommet en ændring af leddenes funktion og at disse bevirker smerter i lang tid efter bruddet er ophelet. Vi ser typisk er patienterne oplever stor frustration over at få besked om at ”bruddet er ophelet og at der ikke er mere der kan gøres ud over smertestillende medicin”. Problemet og årsagen til den mekaniske del af smerterne kan typisk lokaliseret til en eller flere ledforbindelser der ikke fungerer optimalt og ved simple smertefrie teknikker man typisk genvinde fuld funktion og smertefrihed i bevægelse.

En godkendt specialist i muskuloskeletal fysioterapi med uddannelse i The Mulligan Concept kan ofte hurtigt udrede og behandle leddysfunktioner og genskabe fuld funktion.

Book din tid nu.

Refererede smerter til håndleddet

Definitionen for refererede smerter er at årsagen til smerterne er lokaliseret et andet sted end der hvor smerterne opleves, hvilket skyldes den måde at nervesystemet er forbundet på.
Et eksempel er hjertesmerter, der refererer smerter til venstre arm, hvilket skyldes at nogle af nervebanerne fra hjertet har samme nervesamlinger som dem fra armen.

For nakken vil man grundet påvirkning af nerverne i nakken kunne opleve smerter i armen, underarmen, håndled og fingrene. Nogle gange er der også oplevesen af følelsesløshed eller snurrende fornemmelser, men uanset så er det symptomer der kræver udredning af specialiseret fysioterapeut.

Ofte ser vi at der kan være en nerveafklemning i nakken forsaget af discusprolaps, nervepåvirkning i de tunneller nerverne løber i – typisk omkring ribben eller bagskulderen og nogle sjældne gange tunellerne omkring albuen.

Få hjælpe af specialisterne.

Vi mestrer alle former for behandling og kan tilbyde dig et skræddersyet behandlings- og genoptræningstilbud.

Kontakt klinikken og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine smerter.

kontakt@smerteogsport.dk