Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

Golf fysioterapi

Golf fysioterapi vil optimalt  være et samarbejde mellem golftræneren der er tilknyttet golfatleten og en fysioterapeut med relevant viden om de biomekaniske belastninger kroppen udsættes for ved golf.

Således forholder det sig desværre ikke for hovedparten af dem der spiller golf, da mange ikke har kontinuerlig tilknytning til golftræner. I fysioterapien ser vi mange der udvikler smerter i bevægeapparatet grundet golf. Mange af skaderne grunder i uhensigtmæssig teknik ved golfsvinget, men ligeså tit skyldes problemet interne biomekaniske forhold i kroppen.

 

Lænderygbesvær er den hyppigste forekommende skade ved amatør golfspillere, hvorefter venstre albue og venstre skulder kommer lige efter. For elitespillere er skadesforekomsten mere håndled, ryg og i mindre grad albue og skulder. Forskellen mellem de skader vi ser hos elitespilere og amatørspillere er overvejende at elitespillere kommer til skade grundet ekstremt mange træningstimer, hvilket bevirker overbelastningsskader. Amatørspillere kommer til skade grundet ukontrollerede biomekaniske parametre i kroppen – altså man bevæger og bruger kroppen uhensigtsmæssigt.

Golf er en asymmetrisk og  ensidig gentaget sport hvilket gør at belastninger på kroppen altid vil påvirke sammen væv og dermed risiko for skader. Derfor er god teknik afgørende for at udnytte kroppens biomekaniske sammensætning bedst muligt. I nogle tilfælde er der dog nogle biomekaniske forhold der gør at det kan være vanskeligt at få et harmoniske og balanceret golfsving.

For at undgå skader skal man primært sørge for 2 ting:

1) få styr på den grundlæggende teknik ved golfswinget ved at lære fra rutinerede golfspiller med lavt handicap og god teknik. Endnu bedre er at købe nogle timer med golftræner.

2) få adresseret de biomekaniske ubalancer man har i bevægeapparatet ved specifikke træningsøvelser og behandling ved golf-fysioterapeut.

En tredje og ikke uvigtig faktor er at holde sig i god form generelt ved at kontinuerligt på ugentligt basis deltage i motion der får pulsen op (ikke golf).

En golf fysioterapeut er en fysioterapeut der har deltaget i Team Danmarks golfkursus og derigennem uddannet i Team Danmarks screeningsprotokol. Den danske model for screening af golfatleter er udarbejdet af Team Danmarks landsholdsfysioterapeuter og er en kontinuerlig udviklende model i takt med ny viden implementeres i sporten.

Screeningsprotokollen er derfor et effektiv værktøj til at vurdere hvilke begrænsninger golfspilleren kan have i forhold til et effektivt og balanceret golfswing. Samtidig giver det indikation om hvilke risikoparametre den enkelte golfspiller har for at udvikle skader i bevægeapparatet.

Vil du have klarhed over hvilke biomekaniske begrænsninger du har og have råd og vejledning om hvordan du får et bedre og mere afbalanceret golfsving, så kontakt via formularen på forsiden og aftalt tid om et GOLF MEDICAL SCREEN.

Husk på at kroppen er dit vigtigste udstyr i golf.

Din driver slår du 14 gange med på en runde,

putteren 32 gange

– men din krop slår alle slag!

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM