Hvad er GLAiD?

GLAiD er et tilbud om uddannelse og træning til folk med ondt i knæ og hofter, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis. GLAiD er en dansk videreudvikling af et svensk koncept BOA (Better management of patients with OsteoArtrosis).
I Sverige har man for otte år siden indført konceptet og anvender nu BOA i hele landet som primær behandling til personer med artrose i knæ eller hofteled.
Erfaringerne fra Sverige har vist at genoptræning i langt de fleste tilfælde er bedre end operation og at superviseret genoptræning er mere end 3 gange så effektiv som medicinering.

3 gange så effektiv som medicinering.

hip knee pain

 

GLAiD instruktør

En GLAiD-instruktør er en fysioterapeut der har gennemført kursus i GLAiD og har derfor indgående kendskab til nyeste viden om behandling af artrose i knæ-og hofteled. Fysioterapeuten vil udover at supervisere genoptræningsforløbet med GLAiD konceptets specifikke træningsøvelser forestå undervisning omkring atrose og nyeste viden indenfor smerteforskning.

 

 

Praktisk

Første gang du fremmøder på klinikken skal du udfylde nogle spørgeskemaer. Derefter vil du blive undersøgt af fysioterapeut med henblik på dine ledgener og eventuelt andre problemer. Såfremt du kan indkluderes i projektet vil der blive foretaget nogle test af din gangfunktion og muskelstyrke i benene. Træningen vil herefter forløbe 2 gange om ugen i 8 uger.

 

 

 

Undervejs vil der være 2 sessioner med uddannelse og foredrag omkring artrose i ryg, knæ- eller hofteled. Efter 8 ugers træning skal der slut-evalueres på træningen med gentagelse af gangfunktions- og styrketest og udfyldelse af spørgeskemaer.

 

 

Hvis du gerne vil blive GLAiD med dit knæ/hofte/ryg, så kontakt klinikken.

Vi ses

Michael Møller Nielsen, GLAiD-instruktør.

Palle Schlott Jensen, GLAiD-instruktør.

Kristian Krüger Grøndahl, GlAiD-instruktør.