Genoptræningsplan

Få hjælp af specialister

Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at man som borger har ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg gælder for de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning (basalt og avanceret niveau) samt den specialiserede rehabilitering.

Det frie valg omfatter kun borgere, som er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan.