Forsikringer

Klinikken samarbejder med flere forsikringsselskaber.

Kig din police igennem og tjek hvilke kriterier der gælder.

Mange forsikringsselskaber ønsker at kunden betaler for sine ydelser på klinikken og derefter sender faktura til forsikringsselskabet. 

I undtagelsestilfælde kan klinikken varetage administrationen af denne afregning mod et mindre administrationsgebyr på 50 kr. per forløb.

I nogle tilfælde kræver forsikringsselskabet at du rekvirerer en henvisning fra din læge. Dette er som hovedmål for at sikre at behandlingen målrettes høj faglighed og sekundært for at du kan modtage tilskud fra Regionen. 

Region Nord har ikke indgået samarbejde omkring specialiseret fysioterapi og derfor kan du ikke modtage regionstilskud til specialiseret fysioterapi.

For at imødekomme dette er det vores erfaring af man kan ligge pres på sin forsikringsrådgiver om at de alligevel skal dække det beløb som svarer til almen fysioterapi.