Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM

At flyde = flow

flow
Flow betyder at flyde, og Csikszentmihalyi bruger begrebet flow til at beskrive den optimale oplevelses tilstand, hvor folk engagerer sig så meget i en aktivitet, at alt andet synes uden betydning. Folk beskriver disse oplevelser som at blive ført med strømmen eller at flyde, og oplevelserne er så nydelsesfulde, at folk er villige til at udføre aktiviteten alene, fordi de nyder det, også selvom det er behæftet med store økonomiske udgifter eller udsætter deres liv for fare.

Koncentration, fokusering og involvering
Flow-tilstanden er karakteriseret ved involvering, fokusering og koncentration. Man oplever en ændring i tidsfornemmelsen, idet man føler sig fuldstændig til stede i nuet. Den flow-udløsende aktivitet, der oftest er drevet frem af en indre motivation, bliver et mål i sig selv.

Bevidsthed, kvalitet og livsindhold
For at forstå karakteren af optimale oplevelser – og hele flow-begrebet som sådan – er man indledningsvis nødt til at se på bevidsthedens rolle.

Csikszentmihalyi peger på styring af bevidstheden som en væsentlig forklaring på de præstationer, der udføres af kunstneren, topatleten eller den dygtige mekaniker for den sags skyld. Disse præstationer kan forklares uden brug af mystik – det handler om optræning af bevidstheden. Mekanismen er at vores oplevelser optræder i bevidstheden som information, og al den information, vi tillader adgang til bevidstheden, bestemmer vores livs indhold og kvalitet.

flow diagram 2

Hvis man er i stand til at styre denne information, kan man bringe sig i en mere lykkelig tilstand ved at ændre bevidsthedens indhold.
Denne styring af information er uafhængig af, hvad der foregår i omgivelserne, og bevidstheden kan derfor opfattes som en med hensigt styret information. Måden man styrer denne information på er ved hjælp af opmærksomheden. Det man retter opmærksomheden mod får adgang til ens bevidsthed, og opmærksomheden er på den måde et redskab til at forbedre kvaliteten af ens oplevelser.

 

Klar målsætning, egne kompetencer og relevant feedback
Klare mål og feedback er en nødvendig forudsætning for at kunne opleve flow. For at kunne afgøre, om man når sine mål, må man have feedback på sin præstation undervejs. Det mål man sætter sig, må ikke være for banalt i forhold til de evner man har, hvis
det skal bringe en i flow. Omvendt må det heller ikke være helt uden for rækkevidden af ens kunnen. Der skal være en passende balance, og sammenhængen kan faktisk illustreres via nedenstående diagram.

Når folk oplever flow, lukkes ubehagelige tanker og hverdagens bekymringer ude. Det gør de fordi den aktivitet, der udløser flow, kræver, at man koncentrerer sig intenst. Det beskriver Csikszentmihalyi som en tilstand, hvor den igangværende aktivitet udgør hele ens verden, og al overflødig information lukkes ude af sindet.

Den nemmeste måde at forhindre flow i at optræde er for eksempel i pædagogiske sammenhænge er at tvinge folk til at lære noget, der forekommer dem ligegyldigt, kedeligt eller for svært – på en potentielt ydmygende måde – og gøre det længe.
Følgevirkningerne af dette vil være uansvarlighed, apati og manglende engagement.

Flow er imidlertid og ikke en statisk tilstand.

Kun når man udvikler sig kan man opleve flow.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
LINKEDIN
Share
INSTAGRAM