Home » Firma-aftale

Firma-aftale

Firmaaftale

Et firma er ikke stærkere end det svageste led.

Gennem arbejdslivet vil vi alle opleve at der er perioder, hvor man ikke helt føler man “slår til” og mistrives på arbejdspladsen. Rigtigt ofte giver dette sig udtryk ved gener fra bevægeapparatet, der over tid påvirker effektiviteten og resulterer evt. i sygemelding.

For virksomhedslederne betyder det tab af omæstning og dermed påvirkning af tallene på bundlinjen. Derfor er det afgørende at en virksomhed har en strategi for arbejdsmiljø og sundhed på jobbet.

Et moderne ord for disse arbejdsmiljøprocesser er social kapital, der beskriver sammenhængskraften mellem individer. Således udgør den sociale kapital en ressource, der rækker udover individernes blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør fx en organisation til andet og mere end en samling individer, der hver især forfølger egne mål. Der er analyser der viser at firmaer med høj social kapital forrenter deres  bundlinje dobbelt så godt som firmaer med lav social kapital.

Social-Kapital_

Michael har 12 års erfaring i at holde foredrag omkring arbejdsmiljø, ergonomi og sundhed på jobbet. Michael kan assistere med udformningen af APV og hjælpe til med kortlægningen og beskrivelsen af problemerne.

Samtidig er Michael klinisk specialist i muskuloskeltal og idrætsfysioterapi, hvilket er det højest opnålige uddannelsesniveau i Danmark og eneste internationalt godkendte uddannelse. Kun 33 har bestået denne uddannelse.

Som klinisk specialist er man trænet i udvidet klinisk ræsonnering, undersøgelse, diagnostik og behandling. Som klinisk specialist har man dokumenteret sine færdigheder indenfor manuel terapi, smertevidenskab, sygdomslæge, psykologi, træningsvidenskab og kommunikation.

Derfor er dine medarbejdere i trygge hænder ved Michael og kan forvente en hurtig, klar og præcis diagnostik og behandling.

 

Vi kan altid sammensætte en aftale der passer lige nøjagtig til jeres virksomhed.

 

KLIPPEKORT

Virksomheden køber et fælles-klippekort, som kan bruges af alle virksomhedens medarbejdere til klinikkens behandlingstilbud.

 

FÆLLES FINANSIERING

Medarbejderne og virksomheden betaler hver en andel af behandlingen. Erfaringen er at dette kan øge medarbejdernes ejerskab for behandlingen, mens det samtidig mindsker udgiften for virksomheden.

De udgifter som virksomheden får som følge af en fælles finansieret model er stadigvæk fuldt fradragsberettigede.

Fordelingsforholdet af betalingen aftales i virksomheden.

 

BRUTTOLØNSORDNING

En bruttolønsordning er en aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Typisk benyttes bruttolønsordningen som et alternativ til en lønstigning. Det betyder at medarbejderne selv finansierer behandlingen, men før skat, hvilket gør at medarbejderen reelt besparer omkring 50 % af hvad behandlingen ville have kostet uden bruttolønsordningen.

 

IN HOUSE KLINIK

Nogle firmaer har uafhængigt af ovenstående løsning valgt at indrette et lokale til behandlingsrum som behandleren kan benytte en dag om ugen.

Dette har den fordel at medarbejderen ikke skal bruge unødig tid på at transportere sig til Aalborg Smerte- og Sportsklinik.

Du kan læse mere om skattefradrag ved en sundhedsordning på jobbet via nedenstående link: 

Læs mere her – https://www.skat.dk/

 

Kontakt via nedenstående formular for at få mere at vide om ergonomiløsninger eller sundhedsaftale på jobbet ved Michael Møller Nielsen.

 

 

Nedenstående firmaer har allerede benyttet Aalborg smerte- og sportsklinik som konsulent til at få en blivende løsning af deres problemer.