Explain pain

Explain pain er et internationalt koncept der er stiftet af David Butler og Lorimer Mosely, som en to af verdens førende forskere indenfor smertevidenskab.

Sammen har du udviklet et pædagogisk koncept og patientmateriale der på en let og forståelig måde beskriver hvorfor man har smerter. 

I forbindelse med uddannelse som klinisk specialist bliver man  superviseret og oplært i brugen af diverse pædagogisk redskaber til patienter med såvel akutte, som kroniske smerter.

En vejledningen har til hensigt at sikre at patienten til enhver tid har korrekt information om hvad de fejler og ikke fejler. Alt for mange patienter har i forbindelse med mødet med sundhedsvæsnet fået uhensigtsmæssige budskaber om hvad de fejler, hvilket ofte er medvirkende til at der træffes forkerte beslutninger. 

Et typisk eksempel er patienten med slidgigt i knæet, der har fået opfattelsen af at bevægelse kun vil forværre tilstanden og slider endnu mere på knæet. Dette har udløst en inaktivitet-adfærd med det resultat at patienten nu har flere andre lidelser, såsom hjertekar-problemer og smerter fra ryggen grundet meget af dagen foregår siddende. 

 

 

Det rigtige budskab til patienten er at slidgigt er en helt normal aldersbetinget proces på linje med rynker i panden og gråt hår. Fakta er at håret varmer skalpen ligeså godt, uanset farven og huden holder blodet inde på trods af rynkerne. Essensen er at funktionen er den samme uanset slidforandringer.

Der er 3 vigtige faktorer der kan bevirke smerter relateret til slidgigt – 1) inaktivitet – 2) overvægt – 3) uhensigtsmæssig livsstil med dårlig kost, rygning og alkohol. 

Derfor burde patienten have fået budskabet om at fortsætte med at være aktiv, trænings- og aktivitetsvejledning med vejledning om korrekt dosering, samt at smerten forværres ved inaktivitet.

 

 

 

Desuden vil en specialistvurdering indeholde en screening af mulige psykologiske faktorer som stress og depression mv., hvilket kan influere massivt på alle typer af skader i bevægeapparatet.

Explain pain er derfor ikke et behandlingskoncept i sig selv med mere et redskab til præcisering af indholdet i kommunikationen mellem patient og terapeut i forbindelse med akutte og kroniske smertetilstande.

 

 

Nedenstående er et video-link der beskriver smertesystemet og hvilke faktorer der influerer på smerter. 

 


Desuden har du mulighed for at læse min egen artikel omkring smertefysiologi her.

https://smerteogsport.dk/forstaa-dine-smerter.html