Home » Direkte adgang !

Direkte adgang !

Direkte adgang

Du behøver ikke rekvirere henvisning fra praktiserende læge når du skal have specialiseret fysioterapi. 

Klinikken er 100% privat og modtager derfor ikke tilskud fra regionen, da “Danske Regioner” desværre ikke har indgået aftale omkring specialiseret fysioterapi.  For dig som patient betyder det at du ikke modtager tilskud til din behandling.

Har du medlemskab af sygeforsikringen Danmark er der tilskud til behandling – se mere her hvor meget tilskud du kan modtage.

 

Danmark giver tilskud til specialiseret fysioterapi.

 

Erfaringen viser dog at du alligevel sparer penge ved at modtage specialiseret fysioterapi, da du får klar og præcis besked om hvad du fejler og ikke fejler. Du vil opleve symptomlindring og genvinde dit funktionsniveau hurtigere.

 

50 % besparelse !

 

Samlet betyder det at du vil modtage ca. 50% færre konsultationer end ved almen fysioterapi og du vil samtidig opleve bedre resultater. 

 

Klinikken har altid et aktivt samarbejde med regionens læger, speciallæger og andre aktører indenfor sundhedsområdet.

Om nødvendigt udarbejdes der status-attest eller korrespondancebreve til henvisende læge, kommunal sagsbehandler eller forsikringsselskab.

 

Klik på online booking feltet på forsiden og opret allerede din tid nu !

 

Online book allerede i dag og tag første skridt til et liv uden smerter !