Beliggenhed

Bilister

Kommer man syd fra via motorvejen, så kan man vælge afkørslen ved Mariendals Mølle / Indkildevej  og følge denne mod Gug.

Kommer man Nord fra via  motorvejen, så kan man med fordel tage afkørslen ved Th. Sauersvej og følge denne indtil den krydser med Gugvej.

Cyklister

Klinikken har cykelparkering lige ved døren.

Motorcyklister:

Klinikken har MC parkering lige ved døren og nyder altid lyden og synet af en MC på pladsen foran klinikken :-).

Buslinjer

Buslinjen nr.  15 holder indenfor ca. 100 m. fra klinikken og der er veloplyst fortov hele strækningen henimod klinikken.

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/custom/mediafiles/Timetables/124/15-2016-17.pdf?v=54nbmd