Manipulation

 

Manipulation af led er en behandlingsmetode, der har været anvendt siden oldtiden. De første dokumenterede beskrivelser af anvendelse af manipulation til rygsøjlen daterer sig således til oldtidens Egypten. Behandlingseffekt for en række lidelser og smerte tilstande i bevægeapparatet er veldokumenteret i mange kontrollerede undersøgelser og systematiske reviews. Manipulation er anbefalet som en af flere behandlinger for smerter i nakke og ryg i danske og internationale guidelines.

Manipulation anvendes primært af kiropraktorer, men er også anvendt af mange fysioterapeuter og nogle praktiserende læger. Hovedindikationerne for anvendelse af manipulation er smerter og funktionsindskrænkning i columna og bækken, visse former for hovedpine, iskias samt ved visse former for smerter og funktionsindskrænkning i de større perifere led (hofte, knæ, skulder og albue). Disse lidelser optræder hos mere end halvdelen af befolkningen hvert år og resulterer i betydelige samfundsmæssige omkostninger i form af sygefravær og helbredsbetingede pensioner.

Hvad er manipulation?

Ordet ”manipulation” har mange betydninger i det danske sprog og de færreste definerer det nok som en fysikalsk behandlingsmodalitet. Imidlertid er ”manipulation” betegnelsen for en behandling, hvor man med hænderne ved hjælp af et hurtigt impuls separerer ledfladerne i et synovialt/ægte led. Behandlingen ledsages af et hørbart ”knæk”, der angiver, at behandlingen er lykkes. Lyden fremkommer, fordi det intra-artikulære undertryk overkommes. I en manipulationsbehandling indgår således følgende elementer: En hurtig impuls med lav kraft (”high-velocity low-amplitude”), en separation af ledfladerne, en mekanisk respons i form af en hørbar lyd.

Virkningsmekanismerne bag manipulation er ikke fuldt ud kendte. Det vides, at manipulation nedsætter både selvopfattet og tryksmerte og endvidere giver større og mere flydende bevægelighed i den behandlede region. Der ud over har manipulation en række neurologiske virkningsmekanismer sandsynligvis gennem lokale inhibitoriske mekanismer.

Hvornår kan man iagttage en effekt af manipulation?

En tidlig positiv respons på manipulation i form af smertelindring og/eller forbedret funktion er et godt prognostisk tegn. Hvis der ikke er bedring af patientens tilstand efter tre-fire behandlinger, bør diagnosen revideres eller anden behandling iværksættes.

 

Antal Behandlinger

Der er stor variation i antallet af behandlinger i de publicerede studier, og vi ved i dag ikke, hvad der er den optimale dosis. I langt de fleste tilfælde af akutte eller episodisk opblussende smerter vil 5-10 behandlinger være tilstrækkeligt men ved kroniske tilstande og hos ældre patienter kan der forekomme længerevarende forløb.

 

Kontraindikationer og bivirkninger ved manipulation

Kontraindikationer til manipulationsbehandling omfatter systemiske lidelser, der påvirker integriteten af vævet eller stabiliteten i rygsøjlen som fx svær osteoporose, frakturer, malignitet og visse autoimmune sygdomme.

Normale bivirkninger ved manipulationsbehandling omfatter kortvarig ømhed omkring det behandlede sted samt generel træthed. Sværere bivirkninger er ekstremt sjældne og er primært rapporteret ved sundhedspersoner der ikke har tilstrækkelig uddannelse og træning i at anvende manipulationsteknikker.