BeActivated

BeActivated er et nyt behandlingskoncept der er udviklet af sydafrikaneren  Douglas Heel gennem 2 årtier med behandling af patienter med smerter i bevægeapparatet. Konceptet bygger på mange forskellige fagområder såsom smertevidenskab, funktionel anatomy og træning, kinesiology, psykologi og manuel terapi. BeActivated skal derfor betragtes som et hoolistisk behandlingskoncept der søger at inkludere ubevidste tanker/følelser med kroppens processer. 

En af de grundlæggende præmisser i BeActivated er viden om evolution af mennesket/dyreriget, der beskriver 3 essentielle faktorer for overlevelse. I dette sammenhæng skal ligeledes erindres at hjernen altid vil have prioriteten af bevæge sig så energi-effektivt som muligt. 

  1. Respiration.

  2. Bevægelse. 

  3. Mastication.

Menneskets nervesystem vil altid prioritere at trække vejret for at kunne overleve og kompromitteres denne funktion vil alle andre processer i kroppen ophøre. I kroppen er diaphragma den absolut vigtigste vejrtrækningsmuskel og begrænses funktionen af denne vil det have indflydelse  af alle andre processer i kroppen.

I samspil med diaphragma er psoas, der er en dybtliggende hoftebøjer/mavemuskel. Disse muskelpar er kontinuerligt afhængig af hinanden for at skabe bevægelse, der er kroppens 2. prioritet. 

Psoas vil til en hver tid være den første muskel der aktiveres ved bevægelse der involverer forskydning af vores massemidtpunkt. Kompromitteres funktionen af psoas vil dette medføre at alle andre muskler vil have nedsat funktion. 

Masticationssystemet er kroppens system for indtagelse, forarbejdning, optagelse af føde og mimik. Dette system vil i mange smerteprocesser blive overaktiv og påvirke de resterende dele af det dybe system (diaphragma og psoas).

 

 

 

 

 

En del af Douglas Heel´s nyskabende model for samspillet mellem kropsregionerne og muskulerne er en funktionel inddeling i 3 zoner. I følge Douglas Heel´s tanker om BeActivated og muskelaktivering er konsekvensen af mangelfuld aktivering af zone 1 muskler at zone 2 eller 3 musklerne bliver overaktive, hvormed at der kan opstå hypertonicitet og dermed akkumulering af tension, der ultimativt kan bevirke dysfunktion og smerte. 

Zone 1: Diaphragma, psoas, gluteal.

Zone 2: Øvre – Abdominal, rygekstensorer. Nedre – quadriceps, tensor fascia latae m.fl.

Zone 3: Øvre – overekstremitets muskler. Nedre – læg og skinneben m.fl.

(Zone 4: masticationsmuskulaturen).

 

 

Er der ikke korrekt aktivering af diaphragma vil zone 2 muskler såsom abdominals og rygekstensorer blive hyperaktive, hvilket vil bevirke øget kompressionkræfter til rygsøjlen, der over tid vil påvirke nervesystemet med lavere tærskel for smerte. Konsekvensen ved  denne zone forskydning  er at hjernen fortsat skal udføre bevægelser, men med muskler der ikke har som primære funktion af udføre dette arbejde. Ved inspektion af bevægelsen i f.eks gang eller løb vil man opleve et mere rigid og energi u-effektivt bevægemønster.

Kan zone 2 ikke længere opretholde funktionen vil der ske forskydning af opgaven til zone 3, der består af underbenets muskler, såsom lægmusklerne m.fl. Under en løbecyklus vil lægmusklen nu have primær funktion som bevægemuskel og dermed hele fremdriften, hvilket hurtigt vil skabe overbelastning og dermed smerter.

Man kan lidt primitivt beskrive det således at:

“lægmusklen skal fungere som baldemuskel”.

 

BeActivated behandlingsteknikkerne går ud på at bibringe balance mellem zonerne igen ved at strategisk inducere smerte i regioner der er overaktive. Herved benytter man er velkendt princip indenfor moderne smerteforskning, der hedder “diffuse noxious inhibitory control”, der frit oversat til dansk betyder smerte hæmmer smerte.

 

 

 

Som en del af BeActivated teknikkerne er funktionel testning af muskelgrupper i respektive zoner, hvilket kontinuerligt gennem behandlingen benyttes som vurderingsredskab for effekt. 

Ved behandling med disse teknikker vil man umiddelbart efter stratetisk smerteinducering opleve en markant forbedret muskelstyrke og bevægefrihed i kroppen. Ofte vil dette samtidigt blive opfulgt af en samtidig ændring af det emotionelle og tankemæssige leje udfra tanken at krop og sind hænger sammen.

Denne behandlingsfilosofi og tilgang er  derfor ikke kun gavnlig som skadesbehandling og præstationsfremme indenfor sport, men også i behandling af fysisk og mental stress.

BeActivated er derfor også yderst velegnet som metode til at bryde de uhensigtsmæssige mønstre hos personer med kroniske smerter.

Nedenstående kan du se et par videoer med demonstration af BeActivated:

 

 

Skal vi aktivere dig?

 

BeActivated