Ergonomivejledning og ekspert konsulentbistand.

Smerter fra bevægeapparatet kan i mange tilfælde være forbundet med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller indretning af arbejdspladsen. I mange tilfælde har medarbejderen ikke den fornødne viden om hvordan man skal benytte arbejdspladsen redskaber korrekt. Rigtigt mange har ikke indstillet deres kontorstol eller -bord hensigtsmæssigt. Over en længere periode kan dette medføre smerter fra bevægeapparatet.

ergonomi sidde

Der er god dokumentation for at investeringer i arbejdsmiljø og ergonomi hurtigt er tjent ind igen. Det er helt overordnet meget billigere at investere i bedre vaner og rutiner end nyt inventar og hjælpemidler.  

Forskning og analyse af der ergonomisme felt viser helt tydeligt at investering i arbejdsmiljø og ergonomi giver:

  • færre sygemeldinger.
  • bedre trivsel og velvære på jobbet.
  • øget produktivitet og dermed omsætning.
  • øget social kapital og dermed også øget finansiel kapital.

Sundhed på arbejdspladsen

Når vi vil forebygge smerter i muskler og led, er det ikke nok at se på kroppen. Kroppen, det vil sige biologien, spiller sammen med psykologien og den sociale sammenhæng, vi indgår i. Det er den tankegang, der ligger til grund for den specialiserede fysioterapi og moderne tilgang til at forebygge smerter.  

Man ser på det hele menneske – hvor det at opleve smerter typisk tolkes som et fysisk fænomen med spændte og ømme muskler. Ikke så sjældent ser vi  at der sammen med den fysisk oplevede og´så er den psykisk dimension. Dette kan være stress, depression, sorg eller angst. Endelig spejler vi os i vores omgivelser, hvor familie, venner og kolleger er med til at påvirke, hvordan vi takler smerter.

elastik skulder 2

 

 

Ekspertrådgivning

Med ekspertrådgivning i korrekt ergonomi kan mange af disse gener afhjælpes, hvilket bevirker gevinster for både arbejdsgiver og medarbejderne. 

Der ligges vægt på at medarbejderen selv skal lære at mestre opgaven at indrette og -stille sin egen arbejdsplads, da erfaringen netop viser at dette bevirker bedste langtidsresultat. Desuden er det prioriteret af såvel ledelse og medarbejder får etableret nogle nye og bedre rutiner med fokus op “motion på jobbet”, da netop dette har vist sig afgørende for mange af ovenstående faktorer.

Ekspert konsulentbistand i ergonomi og arbejdsmiljø består overordnet i at fysioterapeuten kommer ud på arbejdspladsen og vurderer den enkeltes arbejdsstation. Der gives individuel feedback på arbejdstationens indretning, arbejdsstilling,  løsningsforslag til brug af redskaber. Typisk suppleres dette med individuelle øvelser efter behov.

Ønsker man en dyberegående teoretisk og praktisk  workshop og foredrag for alle i personalegruppen,så kan det varmt anbefales. Det en en sund kultur at man i plenum debatterer og reflekterer over ens arbejdsmiljø. Vil man have assistance til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) kræver det typisk en større gennemgang af arbejdsforholdene og evt. fokusgruppe interviews med medarbejder-repræsentanter og ledelsen.

apv_faser_diagram

Hvor meget er dine medarbejderes sundhed værd ?

Hvor meget sociale kapital har i på arbejdspladsen ?

Hvad vil du som leder gøre for at optimere din arbejdsplads ?