Hvad siger andre patienter ?

Aalborg Smerte- og Sportsklinik er den mest eftertragtede klinik i Aalborg og kaldes også for “behandlernes klinik”, da vi ser rigtigt sundhedsaktører som patienter.

Dertil benyttes klinikken ofte som “second opinion” klinik for forsikringsselskaber eller kolleger i området, der har brug for en revurdering af deres patienter.

Klinikken har i år fået udarbejdet en brugerundersøgelse af eksternt bureau, der viser at patienterne er enten “tilfredse” eller “meget tilfredse” og at 98 procent vil anbefale deres nærmeste venner/pårørende at benytte klinikken, hvilket er Danmarks højeste niveau af patienttilfredshed sammenholdt med lignende klinikker!